Köpa | KPMG | SE

Köpa

Köpa

Vi hjälper dig att identifiera väsentliga risker och stöttar dig genom hela förvärvscykeln.

Vi hjälper dig att identifiera väsentliga risker och stöttar dig genom hela förvärvscykeln

När du planerar ditt företags tillväxtstrategi genom förvärv kommer du att stöta på en rad olika beslutspunkter.

Från att identifiera potentiella marknader och potentiella företag till att använda dig av en effektiv transaktionsprocess och realisera värdet, så hjälper vi dig att navigera kring komplexiteten i att köpa ett företag, och uppnå värde i alla led.

Vi hjälper dig att identifiera väsentliga risker och stöttar dig genom hela förvärvscykeln – även kring de mest komplexa affärerna. Vi hjälper dig att justera dina strategiska affärsmål, se potentiella möjligheter, upprätthålla efterlevnad och öka värdet av företaget.

Våra integrerade specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna under de kritiska stadierna av planering och genomförande vid förvärvet:

  • Strategi: Hur gör jag för att maximera aktieägarvärdet och kapitalavkastningen?
  • Identifiering av företag: Vilka företag kan jag förvärva i mina tillväxtmarknader?
  • Utvärdering: Vad är tillgångarna värda för mig?
  • Utförande: Hur får jag affären genomförd till rätt pris?
  • Pre-close: Hur planerar jag för en lyckad dag 1?
  • 100 Dagar: Hur planerar jag för att för att leverera transaktionsvärdet?
  • Värdeförverkligande: Hur gör jag för att maximera värdet?

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Sälja

Vi hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna och guidar dig genom försäljningen.

 
Läs mer

Våra kontakter

Partnerskap

Våra specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna genom kritiska skeden från idé till sjösättning av ett rörelseförvärv.

 
Läs mer

Finansiera

Våra specialistteam hjälper dig att definiera dina finansieringsmål och finansieringsalternativ.

 
Läs mer

Förbättra

KPMG:s team av specialister guidar dig genom svåra tider för att leverera konkreta resultat för dig och dina intressenter.

 
Läs mer