Finansiera | KPMG | SE

Finansiera

Finansiera

Våra specialistteam hjälper dig att definiera dina finansieringsmål och finansieringsalternativ.

Vi hjälper dig att definiera dina finansieringsmål och finansieringsalternativ.

En strategi för att definiera dina finansieringsmål och finansieringsalternativ mot bakgrund av både privata och kapitalmarknadskällor är avgörande för en hållbar tillväxt.

Vår rådgivningspraktik och Makinson Cowell, som förvärvades av KPMG år 2013, har insikter och marknadsnärvaro att ge dig en helhetssyn och gratis rådgivning för att matcha dina strategiska mål.

KPMG kan erbjuda dig praktisk hjälp genom processen gällande anskaffning av kapital; från inledande bedömning och strategi till ett framgångsrikt genomförande. Med hjälp av tydlig och enhetlig kommunikation kan vi hjälpa dig att utveckla och stärka aktieägarstödet som behövs för just din affär.

Våra specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna för att utveckla och genomföra kapitalstrukturtransaktioner och anskaffning av kapital i linje med dina mål.

  • Finansieringsstrategi: Hur gör jag för att maximera aktieägar- och intressentvärdet? 
  • Identifiera alternativ och utvärdering: Vilka finansieringskällor (skuld/eget kapital) är ett alternativ för dig? 
  • Utförande av affären: Hur gör jag för att uppnå de bästa villkoren? 
  • Stängning av affären: Hur hanterar jag kommunikationen? 
  • Löpande förvaltning och intressentkommunikation: Hur hanterar jag intressentkommunikationen för att upprätthålla långivare och aktieägarnas stöd?

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Förbättra

Vi guidar dig genom svåra tider för att leverera konkreta resultat.

 
Läs mer

Våra kontakter

Partnerskap

Våra specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna genom kritiska skeden från idé till sjösättning av ett rörelseförvärv.

 
Läs mer

Köpa

Vi hjälper dig att identifiera väsentliga risker och stöttar dig genom hela förvärvscykeln.

 
Läs mer

Sälja

Våra integrerade specialistteam hjälper dig att fokusera på de viktigaste frågorna och guidar dig genom försäljningen.

 
Läs mer