Styra och genomföra

Styra och genomföra

Vi kan hjälpa dig att genomföra hållbarhetsarbetet i praktiken.

Vi kan hjälpa dig att genomföra hållbarhetsarbetet i praktiken.

Hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående förändringsprocess. Det handlar i grund och botten om att utveckla verksamheten, påverka människors beteenden, skapa förståelse, ta fram stödjande policyer och processer, samt införa effektiva verktyg för kontroll och uppföljning.

En strategi eller plan är ingenting värd om den inte omsätts i handling. Att arbeta aktivt med hållbarhet och ansvarsfrågor handlar därför ytterst om ledarskap – en vilja att gå före samt god förmåga att förutse framtida scenarier, behov och risker. I vissa branscher utgör leverantörsledet den största riskfaktorn eller möjligheten medan det i andra kan vara kundledet eller samhällsperspektivet.

Vi på KPMG hjälper dig att genomföra hållbarhetsarbetet i praktiken. Vi vet hur man styr och implementerar hållbarhet på bästa sätt, och våra konsulter har god kännedom inom både befintlig och kommande lagstiftning samt de olika frivilliga initiativ som finns.

Vi stöttar våra kunder med exempelvis:

  • Utveckling av policyer, ramverk och uppförandekoder
  • Utvärdering av företagsetik/kultur genom KPMGs Integritetsbarometer samt aktiviteter såsom etikworkshops och dilemmadiskussioner
  • Rådgivning kring incidentrapportering, whistleblower-rutiner etc.
  • Utveckling av styrkort för ökad genomförandekraft och förståelse, både internt och externt
  • Integrering av hållbarhetsperspektivet i företagets riskhanteringssystem (ERM)
  • Organisationsutveckling och transformation av hållbarhets-/HSE staber och ”centres of excellence” för sänkta olyckstal, förbättrad hälsa samt energi- och kostnadseffektivitet
  • Förändringsledning genom KPMGs framgångsrika metod för Change Management
  • Rådgivning kring och implementering av ledningssystem (miljö, energi, säkerhet, hälsa och social hållbarhet) samt ISO-standardisering
  • Rådgivning kring och implementering av PRI, EP, UN Guiding principles on Human Rights, UN Global Compact

Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt

Codes of Conduct 2015

Rapporten ”Codes of Conduct in the Swedish Business Sector 2015” studerar användandet av uppförandekoder bland Sveriges 50 största börsbolag.

 
Läs mer

Swiss Codes of Conduct

White paper benchmarking the Swiss Codes with the Global 200 companies.

 
Läs mer

Hållbarhetstjänster

Frågor relaterade till hållbar utveckling står allt högre på företagens agenda. Vi hjälper dig att omsätta dina planer och att skapa mätbara resultat.

 
Läs mer