Styra och genomföra

Styra och genomföra

Vi kan hjälpa dig att genomföra hållbarhetsarbetet i praktiken.

Vi kan hjälpa dig att genomföra hållbarhetsarbetet i praktiken.

Hållbarhetsarbetet är en långsiktig förändringsprocess utan slut.

Det handlar i grund och botten om att förändra verksamheten, att påverka människors beteenden, att skapa förståelse, att utveckla stödjande policys och förbättra processer, samt att införa effektiva kontroll- och uppföljningssystem. KPMG hjälper dig att genomföra dina planer i praktiken.

En strategi eller plan är ingenting värd om den inte omsätts i handling. Att arbeta aktivt med hållbarhet och ansvarsfrågor handlar ytterst om ledarskap, om viljan att gå före och god förmåga att förutse olika scenarier som kan inträffa i framtiden. I vissa branscher är leverantörsledet den största riskfaktorn medan det är kundledet eller samhällsperspektivet som utgör den största risken eller möjligheten för andra. Det handlar i mångt och mycket om verksamhetsutveckling och förändringsledning. Våra kunder arbetar för att kunna mäta och följa upp hållbarhetsarbete. De ser även över kärnprocesser för att integrera hållbarhetaspekter i hela sin affär.

Vi på KPMG kan hjälpa dig att genomföra hållbarhetsarbetet i praktiken. Vi vet hur man styr och implementerar hållbarhet på bästa sätt. Vi kan upprätta system för regelefterlevnad/compliance och vi har mycket god kunskap om intern styrning och kontroll. I vårt team arbetar också konsulter som kan befintlig och kommande lagstiftning samt de olika frivilliga initiativ som finns.

Vi stöttar våra kunder med exempelvis:

  • Utveckling av policyer och ramverk
  • Utveckling av uppförandekoder
  • Rådgivning kring ledningssystem (miljö, energi-, säkerhet och hälsa, social hållbarhet) Rådgivning kring implementering av PRI, EP, UN Guiding principles on Human Rights, UN Global Compact m.m.
  • Organisationsutveckling
  • Processkartläggning
  • Utvärdering av etik och företagskultur

Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Våra kontakter

Håll dig uppdaterad med KPMG:s nyhetstjänst

Vill du ta del av KPMG:s trendspaningar, rapporter och andra nyheter via e-post? Du väljer själv frekvens samt vilka ämnen du vill bevaka.

 
Läs mer

Codes of Conduct 2015

Rapporten ”Codes of Conduct in the Swedish Business Sector 2015” studerar användandet av uppförandekoder bland Sveriges 50 största börsbolag.

 
Läs mer

Swiss Codes of Conduct

White paper benchmarking the Swiss Codes with the Global 200 companies.

 
Läs mer

Hållbarhetstjänster

Frågor relaterade till hållbar utveckling står allt högre på företagens agenda. Vi hjälper dig att omsätta dina planer och att skapa mätbara resultat.

 
Läs mer