Strategi och mål

Strategi och mål

Vi hjälper dig ta ut riktningen genom att kartlägga möjligheter och risker.

Vi hjälper dig ta ut riktningen genom att kartlägga möjligheter och risker.

Allt fler företag integrerar hållbarhet i sin kärnaffär. De lyfter in hållbarhetsperspektivet i sin företagsstrategi och utvecklar mål, mätetal och aktiviteter för löpande uppföljning.

Ledande företag kvantifierar risker och möjligheter samt analyserar sitt verkliga värdeskapande till samhället. Utmaningar som många av våra kunder står inför är att begränsa arbetet och fokusera på väsentliga aspekter – det som skapar värde. Som ett led i detta genomförs intressentdialoger och ledningsgrupper upprättar väsentlighetsanalyser. Det krävs också att styrelseledamöter och företagsledare har god kännedom och kunskap om såväl risker som möjligheter. Hur påverkas affärsmodellen på sikt av globala trender?

Vi på KPMG kan hjälpa dig ta ut riktningen, att kartlägga möjligheter och risker och säkerställa att du har den information du behöver för att kunna fatta rätt beslut.

Kontakta oss

  • Våra kontor kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Sociala medier @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Offertförfrågan

 

Skicka

FN:s nya utvecklingsmål. Hur kan företag och organisationer bidra?

Se vår film som sammanfattar diskussionen från seminariet.

 
Läs mer

Icke-finansiell rapportering ökar världen över

Icke-finansiell rapportering ökar världen över

Antalet regelverk och andra instrument som styr icke-finansiell rapportering har ökat världen över. Det visar 2016 års upplaga av undersökningen ”Carrots & Sticks”.

Våra kontakter

Väsentlighetsanalys

Väsentlighetsanalysen kan användas som grund för ett strukturerat hållbarhetsarbete.

 
Läs mer