Rapportera | KPMG | SE

Rapportera

Rapportera

I takt med att hållbarhetsområdet växer i betydelse ökar kraven och förväntningarna på företagens hållbarhetsrapportering.

Krav och förväntningar på företagens hållbarhetsrapportering ökar.

En stor utmaning för företag är att skapa ordning i den växande rapporteringsfloran och skapa strukturer och processer som lättar på rapporteringsbördan.

I takt med att hållbarhetsområdet växer i betydelse ökar kraven och förväntningarna på företagens hållbarhetsrapportering i olika sammanhang. Allt från hållbarhetsredovisningar till rapportering till olika frivilliga initiativ såsom FNs Global Compact (UNGC), CDP och FNs Principles for Responsible Investments (UNPRI) eller rapporteringen till i index för hållbara investeringar såsom Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Från och med 1 juli 2016 gör en ändring av Årsredovisningslagen att det blir obligatoriskt med hållbarhetsredovisning för stora företag i Sverige. I Storbritannien infördes under 2015 UK Modern Slavery Act som kräver rapportering gällande tvångsarbete och som påverkar alla företag som bedriver verksamhet i Storbritannien.

En utmaning för många företag är att skapa ordning i denna ständigt växande rapporteringsflora. KPMG kan hjälpa kunder med detta genom:

  • Utveckling av rapporteringssystem, processer, rapporteringshandböcker och uppföljningsstrukturer (struktur för hållbarhetsdata och nyckeltalstabeller för icke-finansiell redovisning)
  • Rådgivning kring och granskning av rapportering till bl a UNGC, CDP, UNPRI och DJSI
  • Framtagning av struktur, kommunikativa koncept och modeller för hållbarhetsredovisningar (enligt GRI) och integrerade rapporter (IR)
  • Utbildning i och rådgivning kring GRI
  • Förberedande granskning och granskning av hållbarhetsredovisning eller integrerad redovisning

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Hållbarhetsrapporten ska utgå från väsentlighet och risk

För Balans läsare reder KPMGs hållbarhetsspecialist Torbjörn Westman ut det nya lagkravet om hållbarhetsrapportering (extern länk).

 
Läs mer

Kontakt

FAQ Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL

Detta dokument utgör FAR:s tolkning av de nya reglerna i ÅRL om hållbarhetsrapportering (PDF 70 KB)

 
Läs mer

Svenska företag bland de bästa i världen på hållbarhetsrapportering

Svenska företags hållbarhetsrapportering är bland de 10 bästa i världen visar 2015 års upplaga av KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting

 
Läs mer

Icke-finansiell rapportering ökar världen över – men Sverige halkar efter enligt ny studie från KPMG

Antalet regelverk och andra instrument som styr icke-finansiell rapportering har ökat världen över enligt ny studie från KPMG.

 
Läs mer