Rapportera

Rapportera

I takt med att hållbarhetsområdet växer i betydelse ökar kraven och förväntningarna på företagens hållbarhetsrapportering.

Krav och förväntningar på företagens hållbarhetsrapportering ökar.

En stor utmaning för företag är att skapa ordning i den växande rapporteringsfloran och skapa strukturer och processer som lättar på rapporteringsbördan.

I takt med att hållbarhetsområdet växer i betydelse ökar kraven och förväntningarna på företagens hållbarhetsrapportering i olika sammanhang. Allt från hållbarhetsredovisningar till rapportering till olika frivilliga initiativ såsom FNs Global Compact (UNGC), CDP och FNs Principles for Responsible Investments (UNPRI) eller rapporteringen till i index för hållbara investeringar såsom Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Från och med 1 juli 2016 gör en ändring av Årsredovisningslagen att det blir obligatoriskt med hållbarhetsredovisning för stora företag i Sverige. I Storbritannien infördes under 2015 UK Modern Slavery Act som kräver rapportering gällande tvångsarbete och som påverkar alla företag som bedriver verksamhet i Storbritannien.

En utmaning för många företag är att skapa ordning i denna ständigt växande rapporteringsflora. KPMG kan hjälpa kunder med detta genom:

  • Utveckling av rapporteringssystem, processer, rapporteringshandböcker och uppföljningsstrukturer (struktur för hållbarhetsdata och nyckeltalstabeller för icke-finansiell redovisning)
  • Rådgivning kring och granskning av rapportering till bl a UNGC, CDP, UNPRI och DJSI
  • Framtagning av struktur, kommunikativa koncept och modeller för hållbarhetsredovisningar (enligt GRI) och integrerade rapporter (IR)
  • Utbildning i och rådgivning kring GRI
  • Förberedande granskning och granskning av hållbarhetsredovisning eller integrerad redovisning

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Klimat

Reducering av klimatpåverkan är en av vår tids största utmaningar.

 
Läs mer

Icke-finansiell rapportering ökar världen över

Icke-finansiell rapportering ökar världen över

Antalet regelverk och andra instrument som styr icke-finansiell rapportering har ökat världen över. Det visar 2016 års upplaga av undersökningen ”Carrots & Sticks”.

Kontakt

Välkommen på frukostseminarium

Lagen om hållbarhetsrapportering och mångfaldspolicy – vad innebär den?

 
Läs mer