Ansvarsfull skatt | KPMG | SE

Ansvarsfull skatt

Ansvarsfull skatt

KPMG hjälper dig att förbereda din organisation inför de nya kraven på transparens.

KPMG hjälper dig att förbereda din organisation inför de nya kraven på transparens.

Skatt som en del av företags etiska ansvar och hållbarhetsagenda har seglat upp som en alltmer central fråga de senaste åren.

Transparens gällande skatteupplägg har blivit en förtroendefråga då lagstiftare, media och allmänheten kräver bättre inblick i företags skattestrategier. Med dessa nya förutsättningar kan det finnas ett behov av att se över policys, tydliggöra approach, gränser och förhållningssätt gentemot risker, samt att upprätta en strategi för kommunikation och dialog med intressenter.

Läs mer om KPMG:s erbjudande inom Tax Transformation eller hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

KPMG hjälper dig att förbereda din organisation inför de nya kraven på transparens.

 
Läs mer

Våra kontakter

Är skatt nästa hållbarhetsfråga?

Se vår film om skatt som hållbarhetfråga. Behöver företagen gå längre än lagar och regler för att betraktas som ansvarsfulla?

 
Läs mer

The KPMG Green Tax Index

The Green Tax Index encourages companies to explore the opportunities of green tax incentives and to reduce exposure to green tax penalties.

 
Läs mer

Hållbarhetstjänster

Frågor relaterade till hållbar utveckling står allt högre på företagens agenda. Vi hjälper dig att omsätta dina planer och att skapa mätbara resultat.

 
Läs mer