Beräkna värde

Beräkna värde

Med hjälp av KPMG:s modell True value kan vi mäta de faktiska externa värden som uppstår och hur de påverkar verksamheters resultaträkning.

Med hjälp av KPMG:s modell True value kan miljömässiga och socioekonomiska värden mätas.

När hållbarhet flyttar högre upp på företags, myndigheters och organisationers agenda ökar också trycket att mäta och hantera både positiva och negativa externa effekter.

Tidigare har dessa till stor del exkluderats från analyser av verksamheters värdeskapande, eftersom de i princip inte har påverkat företagens kassaflöden eller riskprofiler. Men med intressenters nya värderingar och krav, ökande regelbörda och nya marknadsmekanismer internaliseras externa effekter i en allt snabbare takt och aktieägarvärde och samhällsvärde kan inte längre betraktas som två separata discipliner.

KPMG har tillsammans med akademin, företagsledare och ledande organisationer utvecklat en modell för att analysera och kvantifiera finansiellt och samhälleligt värdeskapande. Modellen är utformad för att mäta de faktiska externa värden som uppstår, såväl miljömässiga som socioekonomiska, och hur de påverkar verksamheters resultaträkning.

Genom modellen och analysverktyget True Value, kan KPMG bistå företagsledare, investerare och ägare med att kvantifiera verksamheters och projekts positiva och negativa effekter på omvärlden och på så vis utvärdera deras verkliga värdeskapande. Metoden är ett användbart verktyg i att kartlägga risker och möjligheter och kan på så sätt nyttjas i verksamheters strategiska prioriteringsarbete. Den är samtidigt ett kraftfullt kommunikationsverktyg både internt och externt.

Hör av dig så berättar vi mer!

Kundcase

Kontakta oss

  • Våra kontor kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Sociala medier @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Offertförfrågan

 

Skicka

True Value - Kortversion

Vill du få en första överblick av rapporten och modellen? Ta del av kortversionen (1,36 MB).

 
Läs mer

A New Vision of Value: Connecting corporate and societal value creation

A New Vision of Value: Connecting corporate and societal value creation

I KPMG:s rapport A New Vision of Value presenteras en ny modell för att kvantifiera socialt värdeskapande.

Våra kontakter

Konsten att räkna på hållbarhet

Se vår film om konsten att räkna på hållbarhet – för företaget och för samhället.

 
Läs mer