Hållbarhetstjänster

Hållbarhetstjänster

Frågor relaterade till hållbar utveckling står allt högre på företagens agenda. Vi hjälper dig att omsätta dina planer och att skapa mätbara resultat.

Frågor relaterade till hållbar utveckling står allt högre på företagens agenda.

Frågor relaterade till hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande står allt högre på företagens agenda.

Klimatförändring, stigande energipriser, resursbrist, korruption och växande välstånd är bara några globala faktorer som driver på utvecklingen. Kraven på etiskt beteende samt hänsyn till mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor ökar. KPMG Hållbarhetsrådgivning hjälper dig att navigera i ett allt mer komplext affärsklimat. Vi hjälper dig att omsätta dina planer och att skapa mätbara resultat.

Våra uppdragsgivare är styrelser, ledningsgrupper, hållbarhetschefer och andra seniora beslutsfattare. Vi hjälper dem att förstå komplexa risker samt att tillvarata affärsmöjligheter. Våra kunder är företrädesvis stora och medelstora företag och organisationer, med ambition att integrera hållbarhet i hela verksamheten och i kärnaffären. De arbetar alla för att tillvarata möjligheterna, minska risken, förbättra lönsamheten och stärka sitt förtroende.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Hur möter svenska företag kraven kring skattefrågor?

Många av de största svenska bolagen berör fortfarande inte skatt som en hållbarhetsfråga.

 
Läs mer

Våra kontakter

Vårt hållbarhetsarbete

Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss och vi investerar en del av vårt årliga reslutat i det samhälle vi verkar i.

 
Läs mer

Working with you to build long-term value

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig i vår globala broschyr (PDF 3,38 MB).

 
Läs mer

Thought leadership

KPMG:s Thought Leadership ger insikter om de viktigaste trenderna inom hållbarhet.

 
Läs mer