Hållbarhetstjänster

Hållbarhetstjänster

Frågor relaterade till hållbar utveckling står allt högre på företagens agenda. Vi hjälper dig att omsätta dina planer och att skapa mätbara resultat.

Frågor relaterade till hållbar utveckling står allt högre på företagens agenda.

Frågor relaterade till hållbar utveckling och ansvarsfullt företagande står allt högre på företagens agenda. Klimatförändring, stigande energipriser, resursbrist, korruption och växande välstånd är bara några globala faktorer som driver på utvecklingen. Kraven på etiskt beteende samt hänsyn till mänskliga rättigheter och rättvisa arbetsvillkor ökar. KPMG Sustainability Services hjälper dig att navigera i ett allt mer komplext affärsklimat. Vi hjälper dig att omsätta dina planer och att skapa mätbara resultat.

Våra uppdragsgivare är styrelser, ledningsgrupper, hållbarhetschefer och andra seniora beslutsfattare. Vi hjälper dem att förstå komplexa risker samt att tillvarata affärsmöjligheter. Våra kunder är företrädesvis stora och medelstora företag och organisationer, med ambition att integrera hållbarhet i hela verksamheten och i kärnaffären. De arbetar alla för att tillvarata möjligheterna, minska risken, förbättra lönsamheten och stärka sitt förtroende.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Möjligheter för banker att driva hållbarhetsfrågan

Bankerna har hållbarhetsstrategier på koncernnivå men saknar strategier för kreditgivning.

 
Läs mer

Krav på hållbarhetsrapportering från och med 2017

Krav på hållbarhetsrapportering från och med 2017

Regeringen föreslår att det från och med 2017 blir obligatoriskt för stora bolag att hållbarhetsrapportera.

Våra kontakter

He helps companies future-proof their business

Erik Wedershoven joined KPMG’s Swedish Sustainability Consulting team last fall.

 
Läs mer

Vårt hållbarhetsarbete

Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss och vi investerar en del av vårt årliga reslutat i det samhälle vi verkar i.

 
Läs mer

Working with you to build long-term value (pdf)

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig i vår globala broschyr.

 
Läs mer

Thought leadership

KPMG:s Thought Leadership ger insikter om de viktigaste trenderna inom hållbarhet.

 
Läs mer