Skatterådgivning för mindre och medelstora företag | KPMG | SE

Skatterådgivning

Skatterådgivning

för mindre och medelstora företag

Skatterådgivning för mindre och medelstora företag

Skatterådgivning för mindre och medelstora företag

Reglerna för beskattning av dig och ditt företag ändras kontinuerligt. Det blir också allt vanligare att hänsyn måste tas till internationella skatteregler. 

KPMGs skatterådgivare har lång erfarenhet och stort och brett kunnande om de regler, som rör beskattningen av såväl företaget som dess ägare. Vi arbetar nära dig och ditt företag och hjälper dig att hitta helhetslösningar både för företaget och för dig som ägare. Vårt mål är att minska skatteriskerna samtidigt som skattekostnaderna sänks.

 

Vi arbetar bland annat med; 

 • Beskattning av fåmansföretag och dess ägare
 • Köp och försäljning av företag
 • Omstrukturering och ägarstrukturer
 • GenerationsskiftenVal av företagsform
 • Stiftelser och ideella föreningar
 • Skattefrågor i kontakt med utlandet
 • Beskattning av fastigheter
 • Mervärdesskatt
 • Deklarationer
 • Aktieägaravtal
 • Fusioner, delningar, emissioner
 • Skatteförfarande och skatteprocesser
   

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt

Mervärdesskatt

Reglerna kring mervärdesskatt blir allt mer komplexa.

 
Läs mer

Beskattning av fåmansföretag och dess ägare

Det är flertalet faktorer som påverkar din skattesituation som ägare av ett fåmansföretag.

 
Läs mer

Generationsskiften

Ett ägarskifte aktualiserar många frågor där vi kan fungera som rådgivare och bollplank.

 
Läs mer