Löner | KPMG | SE
close
Share with your friends

Löner

Löner

KPMG hanterar löner för både små och stora bolag

KPMG hanterar löner för både små och stora bolag

Lön

Att ha anställd lönepersonal eller att själv sköta lönehanteringen kräver tid och resurser som många företagare inte har. Ett alternativ är att outsourca lönehanteringen till oss. Vi på KPMG är specialister på detta.

Eftersom alla uppgifter läggs in löpande finns informationen tillgänglig för löneadministratören, som slipper jaga in Med hjälp av webbaserade system, kan den anställde registrera sin arbetade tid och frånvaro samt registrera sina reseräkningar.

Då alla uppgifter läggs in löpande finns informationen fullt tillgänglig för löneadministratören när det är dags att köra månadens löner. Alla tidsregistreringar och reseräkningar hämtas automatiskt. Efter att dessa blivit attesterade och godkända kan lönebeskeden skrivas ut, skickas som pdf-fil med e-post, eller ses på webben eller i mobilappen.

 

Våra tjänster kring löner omfattar bland annat:

  • Webbaserad lönehantering
  • Lönespecifikationer 
  • Arbetsgivardeklaration 
  • Kontrolluppgifter 
  • Rapportering till myndigheter och försäkringsbolag

Vill du veta mer? Kontakta ditt närmaste KPMG-kontor. 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka