Ekonomiservice | KPMG | SE

Ekonomiservice

Ekonomiservice

Vår ekonomiservice är lika flexibel som dina behov är unika.

Vår ekonomiservice är lika flexibel som dina behov är unika.

Flexibla lösningar

Våra redovisningskonsulter hjälper dig med löpande redovisning och löner, och bidrar med rådgivning utifrån aktuella händelser. Välj vilka delar av redovisningen ni vill sköta själva och vilka ni vill att vi bistår med, vare sig det rör dagligt arbete eller mer tillfälliga behov.

Vi kan också göra analyser, ta fram rapporter och visa hur förändringar i rutiner och system ger högre effektivitet samt bättre förutsättningar för verksamheten. Vi bemannar arbetsteamet och planerar samt följer upp arbetet löpande. Våra redovisningskonsulter har dessutom tillgång till KPMG:s nätverk av specialister inom till exempel verksamhetsutveckling, företagstransaktioner och revision. När ni som företag står inför viktiga avgöranden är experthjälpen alltid nära.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kundportalen

Logga in till kundportalen

 
Läs mer

Kontakta oss

Upplägg av interna rutiner

Utifrån ditt företags redovisning kan vi ge dig och ditt företag råd

 
Läs mer

Ekonomiska rapporter och bokslut

Vi kan hjälpa dig ta fram det underlag du behöver utifrån ditt och företagets behov.

 
Läs mer

Uppföljning och analyser

Vi på KPMG kan förse dig löpande med rapporter...

 
Läs mer