Konvertering och nya redovisningsregler | KPMG | SE

Konvertering och nya redovisningsregler

Konvertering och nya redovisningsregler

Vi kan vid en övergång bistå med vår teoretiska kompetens och vår praktiska erfarenhet.

Vi kan vid en övergång bistå med vår teoretiska kompetens och vår praktiska erfarenhet.

Konvertering till IFRS eller K2/K3
Det finns ett antal faktorer som gör en övergång till ett nytt regelverk framgångsrik: strategi, ledarskap, kommunikation, resurser, kunskap och tidsplanering. Vi kan vid en övergång bistå med vår teoretiska kompetens och vår praktiska erfarenhet.

Införa nya redovisningsregler
Lagar och rekommendationer är i ständig förändring och blir allt mer komplexa. För närvarande finns det exempelvis ett flertal stora projekt på gång inom IASB som kommer att kunna få långtgående effekter på den finansiella rapporteringen. Våra specialister kan bistå vid implementering av nya redovisningsregler, både i form av kortare konsultationer och som specialister i ett större implementeringsprojekt.

Kontakta oss för ett första möte!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

K2 eller K3

Alla mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar har nu valt regelverk, K2 eller K3. Alla större företag måste tillämpa K3.

 
Läs mer

Våra kontakter

IFRS 16 Leasing – är du redo?

Nu har den nya leasingstandarden IFRS 16 Leases publicerats.

 
Läs mer

IFRS 17 - Försäkringsavtal

IFRS 17 kommer att innebära väsentliga förändringar i redovisningen för försäkringsbolag.

 
Läs mer

IFRS 9 Finansiella instrument

Kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

 
Läs mer