K3

K3

K3 är redovisningsregelverket från Bokföringsnämnden som alla större företag som inte tillämpar IFRS ska tillämpa.

Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar kan välja mellan att tillämpa K2 eller K3.

Kvalitetssäkra årsredovisningen enligt K3

K3 är redovisningsregelverket från Bokföringsnämnden som alla större företag som inte tillämpar IFRS ska tillämpa, när de upprättar årsredovisning för räkenskapsår som inleds efter 1 januari 2014. Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar kan välja mellan att tillämpa K2 eller K3.

KPMG hjälper er gärna att kvalitetssäkra er årsredovisning.En kvalitetssäkring innebär en genomgång av årsredovisningen med syfte att säkerställa att den uppfyller de informationskrav som K3 ställer, identifierar områden där kompletteringar krävs samt visar på möjliga förbättringsområden.

Läs mer om kvalitetssäkring här: Kvalitetssäkra årsredovisningen enligt K3 (PDF 1,63 MB).

Vi hjälper dig gärna med alla frågor gällande K3.

Tveka inte att höra av dig till oss!

Nyhet
Alla stiftelser, handelsbolag och ideella föreningar kommer snart att behöva välja K2 eller om K3. Hör du till den kategorin eller är du ett företag som valt K2 och funderar på om det var rätt val? Om du vill analysera effekterna av övergången till K3 kan vi hjälpa till med att göra en s.k. genomlysning av företagets senaste årsredovisning. För att presentera resultatet av genomlysningen finns rapporter som riktar sig till redovisningsansvariga och CFO respektive till styrelse och företagsledning.

En fråga som kan behöva analyseras vid övergången till K3 är indelning av företagets tillgångar i olika komponenter. Här kan KPMG var ett stöd i processen.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Reglerna om utvecklingsfond innebär begränsad utdelning

Förra året infördes regeln om Fond för utvecklingsavgifter. Hur påverkar det dig?

 
Läs mer

Kontakt

En snabbguide i K3

Vad innebär redovisningsregelverket K3?

 
Läs mer

Tillämpar ditt företag K3 idag?

Bokföringsnämnden har anpassat K3 till ändringarna i Årsredovisningslagen och skickat ut..

 
Läs mer

Redovisningsregler

Här kan du ta del av våra utbildningar inom Redovisningsregler.

 
Läs mer