K2 eller K3

K2 eller K3

Alla mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar har nu valt regelverk, K2 eller K3. Alla större företag måste tillämpa K3.

Alla mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar har nu valt regelverk, K2 eller K3.

Alla mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar har nu valt regelverk, K2 eller K3. Alla större företag (oavsett företagsform) måste tillämpa K3, om de inte tillämpar RFR 2. Under kommande år kommer företagen att se effekterna av valet av regelverk i sin redovisning. En del företag har gjort rätt val och andra företag kommer att ompröva sitt val.

Stiftelser, handelsbolag och ideella föreningar kommer snart att välja regelverk. Bokföringsnämnden håller på att utarbeta K2-regler för alla företagsformer.

K3 är ett genomarbetat regelverk för årsredovisning. Det gamla regelverket för årsredovisning i onoterade företag var ett lapptäcke. K3 är ett heltäckande regelverk där alla regler samlats på ett och samma ställe vilket gör det smidigare att använda. K2 är ett enklare regelverk för mindre företag (men finns än så länge bara för aktiebolag och ekonomiska föreningar).

Den första frågan du som företagare måste ställa dig är: måste jag välja K3 eller kan jag välja det förenklade regelverket K2? Vi på KPMG hjälper dig att reda ut begreppen mer i detalj. Om du valt K2 gäller det att analysera om K2 är det bästa valet för ditt företag, bland annat med hänsyn till era intressenter, eller om det finns anledning att byta till K3.

Vi kan K
KPMG är din trygga guide genom hela processen. Vi arrangerar löpande utbildningar i såväl K2 som K3. Dessutom fördjupningar inom vissa områden. Vi har vägledningar, mallar och modeller som underlättar jobbet. Bland våra medarbetare finns de specialister som varit med om att utarbeta det nya regelverket. Så när vi säger att ”Vi kan K” har vi verkligen fog för påståendet.

KPMG hjälper till med:

  • Valet - K2 eller K3?
  • Konsekvensanalys
  • Genomförandet av bytet
  • Branschspecifika fördjupningskurser
  • Utbildning och löpande information

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Årsredovisningsmallar - K2 och K3

Våra årsredovisningsmallar finns i flera olika versioner.

 
Läs mer

Våra kontakter

K2

I och med att K2 är ett förenklingsregelverk blir det enklare att ta fram årsredovisningen

 
Läs mer

K3

Mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar kan välja mellan att tillämpa K2 eller K3.

 
Läs mer

Kassaflödesmodeller - K3 och IFRS

Modellen kan praktiskt användas vid upprättandet av kassaflödesanalysen.

 
Läs mer