IFRS 9 Finansiella instrument

IFRS 9 Finansiella instrument

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

Kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering.

IFRS 9 Finansiella instrument kommer att ersätta IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den nya standarden innebär nya utgångspunkter för klassificering och värdering av finansiella instrument, en framåtblickande nedskrivningsmodell och förenklade förutsättningar för säkringsredovisning. IFRS 9 träder ikraft den 1 januari 2018 och tidigare tillämpning är tillåten givet att EU antar standarden. EU har godkänt IFRS 9.

Funderar du redan nu på hur den nya standarden påverkar dig?
Kontakta oss - vi hjälper dig att förstå de nya kraven och bedöma inverkan på ditt företag.

KPMG hjälper till med:

  • Projektledning/projektledarstöd
  • Teknisk redovisningsexpertis
  • Genomgång av system/processer och intern kontroll
  • Utbildning
  • Kvalitetssäkring och ”second opinion”

Kontakta oss för ett första möte!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

IFRS – Financial instruments

KPMG’s insights on evolving accounting practice for financial instruments.

 
Läs mer

IFRS Newsletters

IFRS Newsletters

Our IFRS newsletters provide regular updates on IFRS matters.

Våra kontakter

Redovisningsregler

Här kan du ta del av våra utbildningar inom Redovisningsregler.

 
Läs mer