Redovisning | KPMG | SE

Redovisning

Redovisning

KPMG erbjuder unik spetskompetens när det gäller finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster.

KPMG erbjuder unik spetskompetens när det gäller kvalificerade redovisningstjänster.

Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster

De senaste årens intensiva utveckling och förändringsarbetet inom redovisningsområdet har lett till ökat behov av spetskompetens. KPMG Accounting Advisory Services består av ett starkt team med specialistkunskap som grundar sig på medarbetarnas erfarenheter från olika verksamhetsområden och branscher.

Våra medarbetare är engagerade i olika nationella och internationella organ, så som Rådet för finansiell rapportering, FARs Policygrupp för redovisning och Näringslivets redovisningsgrupp (NRG). Vi arbetar aktivt för att påverka normbildningen på ett tidigt stadium. Detta engagemang möjliggör även en effektiv kunskapsinsamling samt en snabb informationsspridning och kunskapsöverföring till våra kunder. Genom att hålla våra kunder informerade kan de påverka, fatta beslut och agera i god tid.

Vi har också 300 redovisnings- och lönekonsulter runt om i Sverige som har koll på regelverk och nyheter. Läs mer om redovisning för mindre och medelstora företag 
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Ny redovisningsstandard för försäkringsavtal

IFRS 17 kommer att medföra omfattande förändringar i den finansiella rapporteringen.

 
Läs mer

Kontakt

Räcker bekräftelsen på Swish-betalningen?

Många vet inte vilka Swish-underlag som krävs för att fullgöra sin bokföringsskyldighet.

 
Läs mer

Företagare

Redovisning för mindre och medelstora företag.

 
Läs mer

Åsa Klasson, ny senior redovisningsspecialist på KPMG

Vi möter Åsa Klasson, ny redovisningsspecialist med internationell bakgrund.

 
Läs mer