Proposition om nya skatteregler för företagssektorn | KPMG | SE

Propositionen med nya skatteregler för företagssektorn överlämnad till riksdagen

Proposition om nya skatteregler för företagssektorn

Regeringen har idag överlämnat propositionen med nya skatteregler för företagssektorn, inklusive bl a nya ränteavdragsbegränsningsregler, till riksdagen.

1000

Kontakt

Partner / International Corporate Tax

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Regeringen har idag överlämnat propositionen med nya skatteregler för företagssektorn, inklusive bl a nya ränteavdragsbegränsningsregler, till riksdagen. Propositionen överensstämmer i allt väsentligt med förslaget i lagrådsremissen, se tidigare TaxNews. Vi analyserar nu propositionen och dess effekter vidare.

Riksdagen planerar att rösta om förslaget den 13 juni 2018 och de nya reglerna föreslås att träda i kraft redan den 1 januari 2019. Det är därför hög tid att sätta sig in i hur förslaget kan komma att påverka er verksamhet.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor och välkommen på seminarium om förslaget i Solna (16 maj) och Göteborg (17 maj resp 23 maj).


Kontakt

Jörgen Graner
+46 8 723 97 90
jorgen.graner@kpmg.se


Caroline Väljemark
+46 31 61 48 60
caroline.valjemark@kpmg.se

 

Event

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka