Ny löpande informationsplikt till skattemyndigheten | KPMG | SE

Nya regler om löpande informationsplikt till skattemyndigheterna formellt antagna av EU

Ny löpande informationsplikt till skattemyndigheten

Regelverket får effekt redan från sommaren 2018.

1000

Kontakt

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Vi skrev i TaxNews den 2 maj om ett EU-direktivförslag angående att införa nya regler om "obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang".

I fredags antog ECOFIN formellt förslaget, som ska tillämpas fullt ut från 1 juli 2020. Direktivet innehåller dock en reglering som kommer få effekt på vissa arrangemang redan från nu i sommar – läs mer även i Euro Tax Flash från KPMG:s EU Tax Centre.

Detta innebär, enkelt uttryckt, att arrangemang/transaktioner som träffas av regelverket och vars första steg genomförs från och med i sommar också kommer att behöva rapporteras till skattemyndigheterna 2020. Rapporteringsplikten åligger i första hand förmedlare. Om skattebetalaren inte har en förmedlare övergår rapporteringsplikten på skattebetalaren.

Alla bolag som har gränsöverskridande transaktioner behöver därför omgående sätta sig in i om de omfattas av rapporteringsplikten. Kontakta din skatterådgivare för vidare diskussion.


Kontakt

Magnus Nilsson
+46 40 35 62 46
magnus.nilsson@kpmg.se

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka