Röster från försäkringsbranschen om arbetet med IFRS 17 | KPMG | SE

Röster från försäkringsbranschen om arbetet inför IFRS 17

Röster från försäkringsbranschen om arbetet med IFRS 17

Den nya standarden för försäkringsavtal som ska tillämpas från och med 1 januari 2021 kommer påverka försäkringsföretagens rapportering väsentligt. Så här säger representanter från försäkringsbranschen om utmaningarna och förberedelserna inför IFRS 17.

1000

Kontakt

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Den nya standarden är inte enbart en redovisningsfråga utan kommer påverka verksamheten som helhet. Implementeringen kräver ett omfattande arbete och för många bolag kommer det att bli en utmaning att hinna med. 

Den 31 augusti 2017 höll KPMG ett välbesökt seminarium om konsekvenserna av IFRS 17 och hur försäkringsföretagen kan underlätta arbetet genom en god planering och ett detaljerat förstudiearbete. Utmaningar som hade identifierats bland deltagarna handlade bland annat om hantering av nya värderingsmetoder, hur förändringarna ska presenteras i resultaträkningen samt hur standarden kommer påverka IT-system och processer.

Ta del av presentationen från seminariet den 31 augusti 2017

Ny redovisningsstandard för försäkringsavtal ökar jämförbarheten mellan försäkringsföretagen

Den nya redovisningsstandarden för försäkringsavtal, IFRS 17, kommer att medföra omfattande förändringar i den finansiella rapporteringen.

 
Läs mer

Nu är IFRS 17 här – hur hanterar du förändringarna på bästa sätt?

Nu är IFRS 17 här – hur hanterar du förändringarna på bästa sätt?

KPMG:s experter reder ut vilka förändringar den nya standarden medför och tipsar om hur du kan förenkla övergången.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka