Ytterligare vägledning gällande CbC-rapportering | KPMG | SE

OECD har publicerat ytterligare vägledning gällande Country-by-Country-rapportering

Ytterligare vägledning gällande CbC-rapportering

Vi har tidigare skrivit om OECD:s och Sveriges arbete med Country-by-Country-rapportering. Nu har OECD gett ut ytterligare vägledning gällande det nya regelverket.

1000

Kontakt

Partner

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Vi har i flera tidigare TaxNews skrivit om OECD:s och Sveriges arbete med Country-by-Country-rapportering (land-för-land-rapportering). Nu har OECD gett ut ytterligare vägledning gällande det nya regelverket.


Befintlig vägledning om genomförandet av CbC-rapportering (PDF 196 KB) har uppdaterats och behandlar nu även följande frågor:


1) Definitionen av intäkter.
2) Behandlingen av MNE-grupper med kort redovisningsperiod.
3) Behandlingen av redovisad inkomstskatt och betalad inkomstskatt.


Vägledning har också släppts om lämplig användning av informationen i CbC-rapporter (PDF 148 KB). Denna inkluderar vägledning gällande betydelsen av "lämplig användning", konsekvenserna av bristande överensstämmelse med lämpliga användningsvillkor samt tillvägagångssätt som kan användas av skattemyndigheter för att säkerställa lämplig användning av CbC-information.


Välkommen att kontakta oss om ni har frågor gällande CbC-rapportering.

Annika Lindström
+ 46 8 723 61 71
annika.lindstrom@kpmg.se

Externa seminarier

Skatteverket bjuder in till informationsträff om CbC-rapportering

Onsdagen den 27 september 2017 bjuder Skatteverket in till informationsträff kring CbC-rapportering. Träffen riktar sig till företag som är skyldiga att upprätta och lämna CbC-rapporter i Sverige. Andra intressenter och mjukvaruföretag är välkomna i mån av plats.

Skatteverket kommer bl a att berätta om den tekniska beskrivningen och hur man kan använda deras testtjänst. Läs mer och anmäl dig till lämpligt pass - förmiddag eller eftermiddag - via länkarna nedan (begränsat antal).
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka