CEO Outlook 2017 | KPMG | SE

CEO Outlook

CEO Outlook 2017

CEO Outlook bygger på djupintervjuer med VD:ar världen över. För första gången görs även en nordisk utbrytning av studien.

Den årliga studien CEO Outlook 2017 bygger på djupintervjuer med VD:ar världen över.

CEO Outlook 2017: djupgående VD-studie på global och nordisk nivå

CEO Outlook 2017 har tagits fram av KPMG i samarbete med Forbes. I studien intervjuades 1 300 VD:ar på 10 av de största marknaderna (Australien, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA) och på 52 jämförelsemarknader bland annat Sverige.

VD:arna är verksamma inom bilindustri, bank, infrastruktur, försäkring, investment management, life sciences, tillverkning, konsumentvaror, teknologi, energi, och telekom. Undersökningsperioden var 15 mars - 29 april 2017.

Den nordiska executive summary-rapporten har analyserat svaren av VD:ar från Sverige, Norge, Finland och Danmark.

 

Pressmeddelande: Nordens VD:ar söker disruptiva affärsmodeller

Ladda ned studien: CEO Outlook 2017 Nordic Summary (PDF)

#CEOoutlook

Kontakta oss

KPMG: s nya digitala plattform

KPMG International har skapat en toppmodern digital plattform som förbättrar din upplevelse, optimerad för att upptäcka nytt och relaterat innehåll.

 
Läs mer

Så tänker de nordiska VD:arna

Så tänker de nordiska VD:arna

Vi har intervjuat VD:ar i Norden kring teman som disruption, teknisk utveckling och politisk osäkerhet. Läs mer i CEO Outlook 2017.

Global CEO Outlook 2017

Global CEO Outlook 2017

CEO Outlook 2017 tittar på hur disruption har blivit en del av vardagen för VD:ar och deras verksamheter, i takt med ökad osäkerhet globalt.

A positive approach to cyber

Nordic CEOs are more likely to see cyber security as an opportunity, rather than a threat.

 
Läs mer

Blogg: "Disrupt or be disrupted"

John Veihmeyer, styrelseordförande för KPMG International, om årets CEO Outlook.

 
Läs mer

Under pressure to transform

Nordic CEOs seem to be more concerned than their global peers about competitive pressure.

 
Läs mer

The CEO as Chief Disruptor

CEO Outlook '17 shows that CEOs now see themselves as chief disruptors in their companies.

 
Läs mer

Kontakt: Björn Bergman

Kommunikationsdirektör, KPMG Sverige

 
Läs mer

Kontakt: Björn Hallin

Partner och styrelseordförande.

 
Läs mer

Rådgivning

KPMG har världsledande kompetens när det gäller rådgivning och riskhantering.

 
Läs mer

Digital Transformation & Innovation

Våra kunder står inför en verklighet där digitalisering av verksamheten är affärskritisk.

 
Läs mer