Mia Falk: "På KPMG får jag vara konstruktiv" | KPMG | SE
close
Share with your friends

Mia Falk bytte yrke från polis till konsult på KPMG

Mia Falk: "På KPMG får jag vara konstruktiv"

Anti-korruptionsexperten Mia Falk bytte yrke från polis till konsult. Numera får hon arbeta mer med helheten och möjligheter att hjälpa organisationer förebygga korruption – eller gå stärkta ur situationer då det värsta faktiskt inträffat.

1000

Relaterat innehåll

Mia Falk

Mia Falk har inte direkt en standardbakgrund för någon som jobbar på KPMG. Från 1993 till 2015 var hon anställd inom polisen. Först arbetade hon med utredning av ekobrott, sedan inriktade hon sig på penningtvätt, -förfalskning och bedrägerier.

En period arbetade Mia på Europol i Haag och sedan kom hon till FN i Wien. Där jobbade hon med intern korruptionsutredning inom FN i Europa, Mellanöstern och Afrika. 2011 återvände hon till Sverige och var med och startade polisens nationella korruptionsgrupp.

– Att jag valt att ägna mig åt just korruptionsbekämpning grundar sig nog i att jag har ett stort samhällsintresse överlag. I ett korrupt system faller allt. Det finns ingen tillit till myndigheter och människors rättigheter kränks. I konfliktdrabbade länder som Kongo ser man de slutliga effekterna – där dör folk av svält i vad som egentligen är ett rikt land, förklarar hon.


Sverige inte riskfritt

Ur ett internationellt perspektiv ligger vi i Sverige förhållandevis bra till när det gäller korruption, men det finns en tendens att ta ärligheten för given.

– Vi lurar oss själva att korruption inte finns här, men jag skulle säga att risken i själva verket liknar den i andra västländer. Successivt sker dock ett uppvaknande. Utvecklingen går i rätt riktning. Allt färre i ledningen för svenska bolag och myndigheter är av uppfattningen att de inte behöver hantera dessa frågor, säger Mia.

Sedan 2015 arbetar Mia med KPMG:s unika tjänster inom anti-korruption som hjälper kunderna att förebygga, upptäcka och åtgärda situationer förknippade med mutor och korruptionsrisker. Bakom beslutet att lämna polisarbetet för konsultbanan fanns en längtan att arbeta mer konstruktivt mot korruption.

– Inom polisen jobbar man för att lagföra de som har begått brott, men man hjälper inte drabbade organisationer på andra sätt. Här på KPMG kan jag vara med i ett tidigt skede och försvåra för potentiella brottslingar. Handlar det om ett brott som redan har begåtts kan jag undersöka exakt hur det gick till, varför det kunde ske och rekommendera vad som ska göras för att det inte ska hända igen. Den stora tjusningen är att verkligen kunna göra skillnad, förklarar hon.


Alla bör etablera nuläget

Frågor kring korruption hamnar ofta på compliance-chefens bord. Mia uppfattar att deras stora utmaning är hur organisationen ska hantera interna kontroller för att förebygga och upptäcka korruption. Här kan KPMG hjälpa till med en ordentlig genomgång av befintliga system och rutiner samt rekommendationer på förbättringar.

– Alla bör ta reda på hur de ligger till i sitt förebyggande arbete. Det är först då som du kan veta vad du behöver göra och hur du ska prioritera. Vi kan hjälpa dig att fatta informerade beslut, så att hindren blir högre för den som tänker begå oegentligheter, säger hon.

Glädjande nog märker Mia av en positiv förändringsbenägenhet hos svenska företag och organisationer.

– Intresset för att lägga locket på minskar alltmer när det gäller korruption. Det blir vanligare med polisanmälningar även när man inte har någon laglig skyldighet att anmäla. I dag finns en vilja att rätta till saker och visa att oegentligheter får följder. På så vis är ett ökat antal korruptionsutredningar faktiskt bra, avslutar hon.

Om Mia Falk

Titel: Senior Manager på KPMG Forensic.

Ålder: 49 år.

Familj: Min man och våra 2 barn, 2 katter och 2 sköldpaddor.

Bor: Invid Mälaren på Färingsö i Ekerö kommun.

Fritidsintressen: Drejar, snickrar och bygger allt som kan byggas i trä.

Favoritserie: Lysande ”The Wire” där de har lika mycket problem som riktiga poliser.

Aktuell: Missa inte Mia under Almedalsveckan då hon deltar i ett seminarium (5 juli) och anordnar en lunch (3 juli) tillsammans med advokatfirman Vinge, båda på temat mutor i internationella affärer.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka