BFN-dagen: Nya krav inom redovisning & datasäkerhet | KPMG | SE
close
Share with your friends

BFN-dagen behandlar nya krav och normer inom både redovisning och datasäkerhet

BFN-dagen: Nya krav inom redovisning & datasäkerhet

Den andra av KPMG:s två Redovisningsdagar i september går under namnet BFN-dagen och har temat ”Praktiska tillämpningsfrågor från nya redovisningsnormer samt nya krav på digitalisering och datasäkerhet”. Ledande experter kommer att vägleda deltagarna kring förändringarna och de anpassningar som krävs.

1000

Kontakt:

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Genrebild på dator

Den 28 september anordnas BFN-dagen som en del av KPMG:s Redovisningsdagar, vilka anordnats i många år. 2017 är dock arrangemanget extra angeläget. En av anledningarna är att det under 2016 skedde flera stora ändringar i årsredovisningslagen (ÅRL) och BFN:s normgivning. Nu kan vi se hur ändringarna slagit igenom i praktiken.

– Vi tror på lärande genom konkreta exempel, något som vi vet har uppskattats även tidigare år. Vi kommer att gå igenom praktiska konsekvenser av ändringarna i ÅRL och också praktikfall med tillämpningsfrågor avseende K3 och K2. Både jag själv och min kollega Maria Albanese har tidigare arbetat på Bokföringsnämnden med just K3, K2 och vägledningen om bokföring. Vi har fortfarande mycket kontakt med myndigheten vilket gör att det vi säger i många fall kommer ”direkt från hästens mun”, berättar Catharina Pramhäll, redovisningsspecialist och moderator för BFN-dagen.

 

Digitalisering på agendan

På BFN-dagen behandlas också digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket, modern digital arkivering samt aktuella skatte- och momsfrågor.

En viktig punkt i programmet är också cybersäkerhet och EU:s nya dataskyddsförordning GDPR, som träder i kraft 2018 och ställer nya krav på alla typer av verksamheter.

– Målet är att ge deltagarna kött på benen vad gäller nyheter och erfarenheter inom både redovisnings- och skatteområdet, men också en inblick i digitalisering och cybersäkerhet samt vad som gäller när den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018, säger Catharina Pramhäll.

– Självklart ger dagarna också en möjlighet att nätverka med andra företag och bolla utmaningar och redovisningsfrågor man stöter på i sitt dagliga arbete, avslutar hon.

 

Läs mer om KPMG:s Redovisningsdagar 2017 och anmäl dig här

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka