Disruptive technologies barometer: Mediasektorn | KPMG | SE

Disruptive technologies barometer: Mediasektorn

Disruptive technologies barometer: Mediasektorn

Mediebolagen fortsätter att verka i en tid av stark transformation, pådriven och påskyndad av disruptiv teknik. Den tredje delen i KPMGs rapportserie Disruptive Technologies Barometer tittar närmare på utmaningarna och möjligheterna inom just mediasektorn.

1000

Kontakt:

Branschansvarig Media, Telekom och Teknologi

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Robot med VR-headset

Rapporten Disruptive technologies barometer: Media sector baseras på en global undersökning bland 580 seniora beslutsfattare i mediebranschen.

Resultaten liknar dem vi sett även i andra sektorer – att det å ena sidan finns en stor iver att använda disruptiv teknik för att förbättra produkter och tjänster, kapa kostnader och springa ifrån konkurrenterna. Å andra sidan finns en oro kring affärsmodellerna och den egna organisationens flexibilitet, kompetens och förmåga att utnyttja den nya tekniken till max.

I undersökningen svarar enbart 25 procent att deras bolag är ”väl förberedda” när det kommer till medarbetarnas kunnande. I bilden nedan ser du fler exempel på områden där osäkerheten är påtaglig.

Resultaten visar också att beslutsfattarnas oro kring verksamhetens förmåga i hög grad bottnar i konkurrensutsatthet – inte bara från befintliga rivaler inom mediasektorn, utan också från aktörer i andra branscher som nu inkräktar på ”deras mark”.

Ytterligare en utmaning för många aktörer i mediebranschen är att den snabba takten av teknisk disruption – och därav ökade konkurrensen – gör det svårt att hinna ikapp när konkurrenterna väl har gjort sitt drag. Fler än var tredje (35%) av de svarande menar att de ”uppfattade den nya tekniktrenden för sent”, medan nästan hälften (44%) uppger att de ”inte kan investera fort nog för att hänga med”.

Ta del av hela rapporten

Media och telekom

Media och telekom

För företag inom media och telekom innebär den snabba tekniska utvecklingen helt nya möjligheter och utmaningar.

Disruption ett nytt normalläge inom telekom

Många telekombolag är osäkra på hur de ska ta sig an disruptiv teknik i sina verksamheter. En ny studie utforskar både möjligheterna och rädslorna.

 
Läs mer

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

KPMG: s nya digitala plattform

KPMG International har skapat en toppmodern digital plattform som förbättrar din upplevelse, optimerad för att upptäcka nytt och relaterat innehåll.

 
Läs mer