Strategiska vägval kring ny finansiell verksamhetsskatt | KPMG | SE
close
Share with your friends

Strategiska vägval kring ny finansiell verksamhetsskatt

Strategiska vägval kring ny finansiell verksamhetsskatt

Regeringens förslag om införande av en ny finansiell verksamhetsskatt från 1 januari 2018 har väckt starka reaktioner. Under onsdagens seminarium på KPMG diskuterades förslaget och möjliga konsekvenser utifrån ett både strategiskt och affärsmässigt perspektiv. Intresset var stort och bland deltagarna fanns de största aktörerna inom den finansiella sektorn representerade.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Strategiska vägval kring finansiell verksamhetsskatt

– För alla företag som riskerar att beröras är det hög tid att fundera på vad förslaget innebär och vilka konsekvenser det får om det blir verklighet. Eftersom inga tröskelvärden har föreslagits är det dessutom så att det i princip räcker med en momsfri finansiell tjänst för att bli skattskyldig till den nya skatten. Med tiotusentals företag som kunder runtom i Sverige är det här självklart en viktig fråga även för oss på KPMG. Vårt fokus är att på bästa sätt vägleda och informera kring de möjliga effekterna, säger Pontus Fornell, skatterådgivare på KPMG och en av talarna på seminariet.

Den finansiella sektorn skulle till synes drabbas hårdast av den föreslagna nya skatten, och de kritiska rösterna har varit många i branschen. I media har rubrikerna handlat om hur skatten riskerar att slå mot pensioner, arbetsmarknad och företag. Samtidigt har flera grannländer infört liknande skatter; Danmark under 1990-talet och Norge från och med 2017.

På seminariet konstaterades att den nya skatten utan tvekan skulle medföra både ökade kostnader och ytterligare administrativ börda för att följa reglerna. Fokus låg dock inte enbart på innebörden och konsekvenserna av skatten, utan snarare på de strategiska överväganden som följer av skatteförslaget.

 

”Hur kan man bemöta och hantera regelförändringen?” var frågeställningen som lyftes. Vi på KPMG tror att dessa strategiska vägval finns inom tre områden:

  • Digitalisering och Robotics
  • Outsourcing
  • Legal struktur

När deltagarna fick rösta kring FV och vägvalen framåt talade siffrorna sitt tydliga språk:

  • 97 procent trodde att finansiell verksamhetsskatt kommer att införas i någon form.
  • Två tredjedelar (66 procent) menade att ett införande av den nya skatten delvis eller dramatiskt skulle skynda på Digital Labor/Robotics inom området.
  • Nästan samtliga (22% svarade ”Ja dramatiskt”, 72% svarade ”Ja delvis”) trodde att den nya skatten skulle skynda på outsourcing.
  • Huruvida den nya skatten kunde komma att påverka priserna på produkter och tjänster gentemot konsumenterna var svaret ett enhälligt ”Ja”. 30 procent svarade ”Ja, delvis” och hela 70 procent sträckte sig så långt som ”Ja, absolut”.

 

På seminariet talade och medverkade branschledande experter från både KPMG Advisory och KPMG Tax.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka