Minneslista | KPMG | SE
close
Share with your friends

Minneslista

Minneslista

Viktiga datum inför årsskiftet 2016-2017

1000

Relaterat innehåll

December
Se över skatteplanering inför årsskiftet, t ex löneuttag, pensionssparande, tjänstepension, kapitalvinster/förluster, nybilda bolag/lagerbolag m.m.

12 december
Skattedeklaration avseende löner november samt moms oktober (26 december avseende moms november för bolag med momspliktig omsättning över 40 MSEK).

Senast 15 december
Räkenskapsår 31/5 samt 30/6 lämna deklaration senast detta datum. Lämnas deklaration elektroniskt förlängs inlämningstidpunkten med en månad till 16 jan 2017

Senast 31 december
Se över ägarnas löneuttag 2016. Viktigt att räkna på både förenklingsregeln samt huvudregeln inom 3:12 reglerna.

31 december
Sista dag att genomföra årsstämma för aktiebolag med årsbokslut 30 juni (årsredovisningshandlingar skall vara Bolagsverket tillhanda senast 31 januari 2016).

ca 31 december
Inventering av lager för bolag med bokslut 31 december, om inte förutsättningar finns att inventera vid andra datum.

17 januari
Skattedeklaration avseende löner december samt moms november (26 januari avseende moms december för bolag med momspliktig omsättning över 40 MSEK).

20 eller 25 januari
Periodisk sammanställning för december och kvartal 4. Datum beroende på om redovisning sker per papper eller elektroniskt.

31 januari
Löneuppgifter till FORA. Kan rapporteras tidigast 7 januari och senast 31 januari 2017 för löneåret 2016.

31 januari
Kontrolluppgifter för t ex löner, utdelning, ränta (inkomståret 2016) till Skatteverket.

13 februari
Eventuell extra skatteinbetalning för att undvika kostnadsränta om man räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2016). Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

13 februari
Skattedeklaration avseende löner januari samt moms december alt kvartalsmoms oktober-december (27 februari avseende moms januari för bolag med momspliktig omsättning över 40 MSEK).

20 eller 27 februari
Periodisk sammanställning för januari. Datum beroende på om redovisningen sker per papper eller elektroniskt.

1 mars
Sista dagen att lämna inkomstdeklaration på papper för juridiska personer med något av följande beskattningsår:
- 1 augusti 2015 -31 juli 2016
- 1 september 2015 – 31 augusti 2016

Lämnas deklaration elektroniskt förlängs inlämningstidpunkten med en månad till 1 april

13 mars
Sista dag att betala underskott av slutlig skatt för slutskattebesked erhållet i december 2016.

13 april
Ev skattepengar betalas ut enl slutskattebesked via ett utbetalningskort den 13-17 april till företag som har bokslutsdatum 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 år 2016. Har företaget anmält konto betalas skattepengarna ut 8-10 april

14 april
Senast detta datum skall inkomstdeklarationer för fysiska personer vara utskickade från Skatteverket.

2 maj
Inkomstdeklaration skall lämnas (fysiska personer)

15 juni
Ev skattepengar betalas ut enl slutskattebesked via ett utbetalningskort den 15-18 juni till företag som har bokslutsdatum 31/5 samt 30/6 år 2016. Har företaget anmält konto betalas skattepengarna ut 8-12 juni

1 juli
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med beskattningsår 30/9, 31/10, 30/11 samt 31/12 – 2016. Lämnas deklaration elektroniskt förlängs inlämningstidpunkten med en månad till 1 aug 2017.

 

Not: Det kan förekomma ytterligare viktiga datum utöver ovanstående, t ex redovisningstidpunkter för helårsmoms i februari och moms i mars, april m.m.

Nya 3:12 regler presenterades 3 november 2016 och förväntas träda i kraft 1 jan 2018. Förslaget skall ut på remiss under 2017.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka