Övervägt ert företags möjligheter på danska marknaden? | KPMG | SE
close
Share with your friends

Har ni övervägt ert företags möjligheter på den danska marknaden?

Övervägt ert företags möjligheter på danska marknaden?

1000

Relaterat innehåll

Skillnader – Sverige och Danmark

Öresund kopplar samman Sverige och Danmark som tillsammans har runt 15 miljoner invånare, varav i Öresundsregionen 3 miljoner. Många företag överväger en etablering över Öresund men avstår på grund av ökad risk och kan därför missa intressanta affärsmöjligheter.

Danmark har ca. 60% av Sveriges befolkning på mindre än 10% av ytan.

Både Danmark och Sverige har ett genomsnittligt BNP runt 570 tSEK pr. invånare, men BNP pr. invånare i Köpenhamnsområdet är 710 tSEK, som är ca. 50% högre än Skåne med 470 tSEK pr. invånare.

Öresundsregionen har 3,0 mn. invånare, fördelat med 1,7 mn. i Köpenhamnsområdet och 1,3 mn. i Skåne.

Danska kronan är låst till euron, en politik som har varit oförändrad sedan 1982 då den låstes till Deutschmark eftersomTyskland är Danmarks största handelspartner. Därmed förekommer inte fluktuationer mot euro för danska företag.

Etablering i Danmark

Vid etablering i Danmark finns det väsentliga nationella skillnader jämfört med Sverige som är viktiga att känna till, liksom betydelsefulla frågor som bör undersökas. Det förekommer också områden man på förhand kanske inte är bekant med men bör fokusera på.

KPMG:s erfarenhet är att man bör prioritera planering och analys i inledningen av etableringsfasen. Vi har kunskaper på områden där vi ofta ser att misstag begås vid etableringar. Vår erfarenhet säger exempelvis att det är viktigt att fokusera på fördelaktiga hyres- och anställningskontrakt, då dessa typer av kontrakt oftast är svåra att ändra i efterhand

KPMG:s Öresundsgrupp

KPMG har etablerat ett effektivt samarbete mellan kontoren i Köpenhamn och Skåne för att erbjuda företag på båda sidor av Öresund bästa möjliga service.

Vår grupp har mer än15 års erfarenhet av att underlätta etablering för företag åt båda håll över Öresund. KPMG erbjuder rådgivning avseende en rad frågor som berör flera av våra kompetensområden och har personal i den danska organisationen som pratar svenska, vilket underlättar steget till en etablering på andra sidan Öresund.

Regionala skillnader i Öresundsregionen:

Trots många likheter mellan länderna skiljer sig några nyckelfaktorer. En fördel med Danmark är t.ex. den låga arbetsgivaravgiften och en fördel med Sverige är den låga elbeskattningen.

Alla siffror i tabellen är baserade på senast offentlig information som inte uppdateras på årsbasis. Siffror som är påverkade av fluktuationer från valutakursen mellan SEK/DKK bör därför ses som indikativa. Alla tal är beräknade med valutakurs 1,25 SEK/DKK. Not: (1) Källa: Newsec Egeskov & Lindquist A/S

Exempel på relevanta skillnader:

  • Fördelaktiga skatteregler för anställda som pendlar mellan Danmark och Sverige. Till exempel gäller under vissa förutsättningar SINK som medför endast 20 % (2016) skatt för arbetspendlare från Danmark till Sverige som omfattas av svensk socialförsäkring.
  • "Expats" som arbetar i Danmark och tjänar mer än DKK 62.300 (2016) pr. månad kan få lägre personbeskattning på effektivt 32% under 5 år.
  • Svensk arbetsgivaravgift uppgår till ca 31,42% av förvärvsinkomsten och är betydligt högre än den danska arbetsgivaravgiften för socialförsäkring som uppgår till cirka SEK 12.000 pr. anställd/år.

Kontakt:

Kent Lindén
Partner, Revision Sverige
T: + 46 4035 6244
E: kent.linden@kpmg.se
Tobias Ljunggren
Partner, Skatt Sverige
T: + 46 4035 7412
E: tobias.ljunggren@kpmg.se
pdf Ladda ned pdf (236.6 KB)

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

pdf Ladda ned pdf (236.6 KB)