Återhämtningsplan | KPMG | SE
close
Share with your friends

Återhämtningsplan - Krav på uppdaterad plan senast 1 januari 2017

Återhämtningsplan

Vi kan erbjuda stöd och rådgivning avseende de nya föreskrifterna samt guida er genom arbetet att formulera och upprätta den mest effektiva planen för er verksamhet.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

Under sommaren 2016 kom nya föreskrifter i FFFS 2016:6 om förenklade skyldigheter avseende vilket innehåll som banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag ska ha i sina återhämtningsplaner. Återhämtningsplanen ska vara upprättad senast den 1 januari 2017.

Har ni fått ett meddelande om förenklade skyldigheter?

Avgörande för bedömningen av vilka bolag som ska omfattas av de förenklade skyldigheterna är vilken inverkan ett eventuellt fallissemang bedöms få på det finansiella systemet. Den 26 september i år kommunicerade Finansinspektionen vilka krav som ställs på respektive institut utifrån det uppdaterade regelverket.

Vilka krav ställs på er återhämtningsplan?

Vi kan erbjuda stöd och rådgivning avseende de nya föreskrifterna samt guida er genom arbetet att formulera och upprätta den mest effektiva planen för er verksamhet.

KPMG är idag ledande i Sverige med flertalet kundanpassade uppdrag vid upprättande av återhämtningsplaner.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka