Budgetpropositionen för 2017 presenterad | KPMG | SE
close
Share with your friends

Budgetpropositionen för 2017 presenterad

Budgetpropositionen för 2017 presenterad

För att finansiera framtida reformer inom bland annat välfärd, jobb och flyktingmottagande föreslår regeringen ett antal förändringar inom skatteområdet i stort. Här nedan presenteras ett urval av förslagen som gäller dig som företagare.

1000

Kontakt

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Tillfälligt växa-stöd för enskilda näringsidkare

Enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter den 31 mars 2016, föreslås få nedsatta arbetsgivaravgifter för den anställde under de första tolv månaderna. Detta för att fler enskilda näringsidkare ska våga ta steget att anställa sin första medarbetare.

Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften om 10,21 procent ska betalas på den del av ersättningen till den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. För en enskild näringsidkare som betalar en månadslön på 25 000 kronor till den anställde innebär förslaget att lönekostnaden minskar med ca 5 300 kronor per månad eller ca 16 procent.

Reglerna föreslås gälla tillfälligt, från och med 1 januari 2017 till och med den 31 december 2021.

Avdrag för representation – slopade avdrag vid inkomstbeskattning och utjämnat momsavdrag

Företagen kommer att få en slopad avdragsrätt vid inkomstbeskattningen, samtidigt som de i vissa fall får en utökad avdragsrätt för moms, när det gäller förtäring. Annan representation än måltider påverkas inte alls.

Vid representation får avdraget för mervärdesskatt som avser måltider eller liknande förtäring högst uppgå till den ingående mervärdesskatten på en utgift på 300 kr per person och tillfälle. Utgifterna ska ha ett omedelbart samband med verksamheten och avdraget får inte överstiga vad som kan anses skäligt. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017. Idag gäller lägre beloppsgränser för intern representation utan vin eller starksprit (200 kr) samt extern och intern representation där vin och/eller starksprit får ingå (180 kr). I praktiken utökas momsavdraget endast vid dessa situationer.

 

Exempel på extern representation, utan alkohol:
Kostnaden uppgår till 300 kr per person inklusive ca 32 kr i moms (momssats 12 %). Innan förändringen hade den som bjuder rätt att dra av ca 32 kronor i moms och 90 kronor inkomstskattemässigt (dvs ett avdrag om 90 * 22 % = 19,80 kr), och kostnaden efter avdrag blev därmed 248 kr (300 – 32 – 20 kr). Efter förändringen blir kostnaden efter avdrag istället ca 268 kr (300 – 32 kr). Den slutliga förändringen före och efter ändringen motsvarar att företaget får betala ca 20 kronor mer i bolagsskatt för den externa representationen i exemplet. Det är viktigt att notera att kostnaden kommer att öka ytterligare för bolag som saknar full avdragsrätt för moms.
 

Omsättningsgräns för mervärdesskatt införs

För att förenkla för mindre näringsverksamheter och därmed uppmuntra till försäljning även i mindre skala, införs ett golv för när man behöver börja redovisa moms. Förslaget innebär att det blir frivilligt för företag att momsregistrera sig om företagets omsättning understiger 30 000 kronor per år.

Moms kan innebära en administrativ börda, särskilt för de allra minsta företagen. Det är därför rimligt att näringsidkare med mycket liten omsättning inte behöver ta in och redovisa moms från första kronan.
 

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen (avisering)

För att minska skattefusk och skatteundandragande vill regeringen att uppgifter på individnivå om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag ska lämnas löpande till Skatteverket. Uppgifterna bör lämnas i en arbetsgivardeklaration i stället för en gång om året i en kontrolluppgift.

Avsikten är att reglerna ska börja gälla stegvis från och med den 1 juli 2018. Bedömningen är att statens intäkter ökar med 300 miljoner 2018 och därefter 2 miljarder kronor per år.
 

KPMG:s kommentar

Budgetpropositionen för 2017 innehåller således få konkreta förslag med större påverkan på företagens beskattning. Regeringen föreslår dock att arbetet med att bekämpa skattebrott, skattefusk och skatteundandragande ska intensifieras och vi kan vänta oss flera förslag härom framöver, se tidigare KPMG TaxNews.

Vi noterar vidare att utredningen avseende ”Översyn av 3:12-reglerna” ska presenteras (senast) den 1 november i år.

Vi på KPMG hjälper dig gärna att kontrollera om, och i så fall hur, förslagen i budgetpropositionen 2017 berör dig och ditt företag.
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka