8 tips för ett lyckat generationsskifte | KPMG | SE
close
Share with your friends

8 tips för ett lyckat generationsskifte

8 tips för ett lyckat generationsskifte

Ett generationsskifte innebär att familjeföretaget överlåts till nästa generation företagare. Genom en sådan process finns det många moment att hålla koll på. Vi har listat åtta punkter som är extra viktiga för ett lyckat generationsskifte.

1000

Kontakt

Senior Manager

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

1. Planering, framförhållning

Börja att planera i god tid. Vid ägar- eller generationsskiften är det många komponenter som måste beaktas för att kunna genomföra ett lyckat generationsskifte. När det gäller rena familjeföretag är det oerhört viktigt att involvera hela familjen oavsett vem eller vilka som skall ta över, diskutera och inhämta information från övriga familjemedlemmar.

 

2. Experthjälp

Många komponenter måste behandlas både juridiskt och skattemässigt och det är därför att rekommendera att ta in experthjälp på området. De har ofta insyn i många olika problem som kan uppstå och som kan vara svåra att förutse eller överblicka själv. Ett exempel kan vara familjeföretag där något av barnen skall/vill ta över. En rekommendation är att det sällan är bra med passiva delägare (exempelvis syskon).

 

3. Värdering

En värdering av företaget kan underlätta om kompensation skall ske till syskon eller andra. Det finns flera olika alternativ på värderingar såsom substansvärdering, avkastningsvärdesvärdering, kassaflödesvärdering etc. Beroende på vilken bransch företaget verkar inom kan olika alternativ tillämpas.

 

4. Kompensation

Som nämndes är kompensation till syskon och andra en viktig parameter att ta hänsyn till vid ett generationsskifte. Kompensation kan ske på en rad olika sätt exempelvis genom ett större arv som reglerats via ett testamente – familjerätten är således väldigt viktig.


5. Gåva- eller försäljning av aktierna

Generationsskiftet kan ske genom gåva, köp, inlösen eller en kombination av dessa beroende på hur situationen ser ut i just ert företag. Här är det mycket viktigt att ta in expertis för att erhålla den skattemässigt mest förmånliga transaktionen, samt att samtliga transaktioner dokumenteras på ett korrekt sätt i avtalsform.


6. Kunskapsöverföring

Ett generationsskifte tar ofta längre tid än vad man kan tro. Det är av stor vikt att ta vara på den äldre generationens kunskaper. Liksom att de efter kunskapsöverföringen är beredda på att inte längre ”lägga sig i” om de inte blir direkt tillfrågade.


7. Egen ekonomisk situation

Inför generationsskiftet är det självklart viktigt att se över den egna ekonomin så att ålderdomen är tryggad när generationsskiftet är färdigt och avklarat. Detta kan exempelvis ske genom s.k. köpa ikapp lösning av pensioner, lågbeskattad utdelning innan generationsskiftet, Övertagaren kanske skall erlägga en viss köpeskilling för aktierna etc.


8. Myndigheter

Glöm inte att meddela berörda myndigheter såsom Skatteverket (ägarförändring), Bolagsverket (styrelseändring) exempelvis.

 

Vi på KPMG hjälper dagligen företagare att göra ägarskiften och kan bistå genom hela processen. Kontakta oss gärna för mer information.
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka