KPMG kommenterar: Därför uppskattar vi förändring | KPMG | SE
close
Share with your friends

KPMG kommenterar: Därför uppskattar vi förändring

KPMG kommenterar: Därför uppskattar vi förändring

För företag och organisationer ändras förutsättningarna för att finnas, verka och lyckas. Att vara framgångsrik idag handlar om att förstå, omfamna och genomföra, förändringar. Hur tacklar KPMG:s egna konsulter förändringar på bästa sätt?

1000

Relaterat innehåll

dekorbild

Mia Falk, Mårten Asplund, Matilda Axlind och Marie Wirkestrand berättar om sina bästa sätt att möta förändring.

Mårten Asplund, revisor och delägare
För mig är förändring en del av vardagen och jag tror det är farligt att tro att något tillstånd är permanent. Det kan vara obehagligt och ibland skrämmande att inse hur föränderlig vår omvärld kan vara. Jag tror det är viktigt att möte förändring med nyfikenhet, som i sin tur skapar öppenhet för att anpassa sig. Fråga dig hur det nya kan gynna dig istället för att söka det som kan hindra dig. Om du tänker tillbaka på de större förändringar som du upplevt, så är jag säker på att du hittar en hel del positivt som kommit av dem också!

Marie Wirkestrand, Chef Technology Enablement
Om man vill se nya resultat kan man inte fortsätta göra samma sak som tidigare, dvs det krävs en förändring! Själv möter jag förändringar genom att verkligen förstå drivkrafterna bakom dem och vilket resultat man vill uppnå. När det är tydligt blir det lättare för mig att ändra mitt beteende. För mig är förändring något jag som person drivs av, både på jobbet och privat. Det ger mig möjlighet att träffa nya människor, lära mig nya saker och vidga mina vyer. Det är också därför jag arbetar med förändringsledning hos våra kunder.

Mia Falk, riskspecialist
I förändring krävs ett öppet sinne och mod att tänka utanför ramarna. Förändringsarbete är ett utmärkt tillfälle att bryta gamla och kanske ineffektiva mönster. För att underlätta processen är det bra att vara väl förberedd och att ha tänkt igenom vilka risker förändringen kan innebära. Med god förberedelse och tydlig målbild kan man vända eventuella svårigheter till något positivt.

Matilda Axlind, auktoriserad revisor
Att ständigt vara öppen för nya influenser och vara beredd att utmana och ifrågasätta det nuvarande. Förändring startar hos individer, en framgångsrik organisation måste kunna stödja individerna i detta. Förändring pågår hela tiden – det måste vara en naturlig del av en lärande organisation att bevaka influenser och hantera förändring. Utan förändring – ingen innovation!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka