KPMG:s SME-barometer: Stark hemmamarknad väger upp vikande export

Stark hemmamarknad väger upp vikande export

Svenska småföretag står starka och ser optimistiskt på framtiden, trots en försvagad exportmarknad. En urstark inhemsk konjunktur tycks kompensera för det turbulenta omvärldsläget, det visar KPMG:s nya småföretagarbarometer.

Kontakt

Relaterat innehåll

Trots den omfattande turbulensen i omvärlden står svenska småföretag starka. Färre företagare (30 procent) ser risker i affärsklimatet idag jämfört med för 12 månader sedan då 38 procent såg risk för försämring. När det gäller segmentet små och medelstora företags (SME) bedömning av konjunkturen, den egna lönsamheten och optimismen kring affärsläget för de kommande 12 månaderna, visar årets upplaga av KPMG:s småföretagarbarometer inte på några större avvikelser mot fjolårets mätning.


En avgörande faktor för småföretagens positiva inställning kan vara den urstarka inhemska konjunkturen som kompenserar för svagare exportmarknader. Andelen företag som uppger att export inte står för någon betydande andel av intäkterna har ökat från 60 procent till 67 procent. Färre företagare (16 procent) tror att deras export kommer att öka kommande fem år jämfört med i fjolårets enkät (23 procent).


– Överlag ser SME-segmentet starkt ut. Lönsamheten är god, man är optimistisk om framtiden och vart tredje företag ser expansion i omsättning och antal anställda framför sig. Detta trots svag ekonomisk utveckling på våra viktigaste exportmarknader: fortsatt osäkerhet i EU, Brexit i UK och kollapsen för oljepriset som slagit hårt mot Norge. Vår tolkning är att småföretagen fokuserat på hemmamarknaden och dragit nytta av den starka svenska ekonomin, säger Patrik Anderbro, marknadschef för små- och medelstora företag på KPMG.


I undersökningen som genomfördes under våren 2016 svarade 676 personer, varav en majoritet av de som deltog (60 procent) var vd för de tillfrågade företagen.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Anderbro, Marknadsområdeschef små och medelstora företag, tel: +46 21-495 07 38, patrik.anderbro@kpmg.se
Maria Bucher, Pressansvarig, KPMG, tel: + 46 73-3479454, maria.bucher@kpmg.se

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

KPMG: s nya digitala plattform

KPMG International har skapat en toppmodern digital plattform som förbättrar din upplevelse, optimerad för att upptäcka nytt och relaterat innehåll.

 
Läs mer