Möjligheter för banker att driva hållbarhetsfrågan | KPMG | SE

Möjligheter för banker att strategiskt driva hållbarhetsfrågan

Möjligheter för banker att driva hållbarhetsfrågan

KPMG:s nya hållbarhetsrapport visar att alla fyra svenska storbanker har hållbarhetsstrategier på koncernnivå men saknar utvecklade strategier för sin kreditgivning.

1000

Relaterat innehåll

dekorbild

Studien pekar på att bankerna i stort saknar mätbara hållbarhetsmål kopplade till sin affär samt mer avancerade verktyg för att analysera hållbarhetsrisker.

Undersökningen har tittat på hur de nordiska bankerna integrerar hållbarhet i sin kreditgivning och är en vidareutveckling av en tidigare kartläggning av europeiska banker.

Läs om rapporten i Finansliv.

Länk till rapporten Ready or not (PDF 991,8 KB)

Hållbarhetstjänster

Hållbarhetstjänster

Frågor relaterade till hållbar utveckling står allt högre på företagens agenda. Vi hjälper dig att omsätta dina planer och att skapa mätbara resultat.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka