EBM överklagar inte i HQ-målet | KPMG | SE

EBM överklagar inte i HQ-målet

EBM överklagar inte i HQ-målet

Chefsåklagare Martin Tidén överklagar inte tingsrättens dom i det så kallade HQ-målet.

1000

Kontakt

Kommunikationsdirektör

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

dekorbild

Chefsåklagare Martin Tidén vid Ekobrottsmyndigheten lämnar i dag besked om att han inte tänker överklaga tingsrättens dom i det så kallade HQ-målet. Den 21 juni meddelade tingsrätten friande dom mot fyra tidigare företrädare för HQ AB och/eller dotterbolaget HQ Bank AB, samt mot bolagens ansvarige revisor. Denna dom vinner därmed laga kraft.

Bakgrund

KPMG var revisorer i HQ AB och HQ Bank. I slutet av sommaren 2010 återkallade Finansinspektionen tillståndet för HQ Bank. I oktober 2011 och februari 2014 konstaterade Revisorsnämnden att revisionerna av HQ och HQ Bank var utförda i enlighet med god revisionssed.

KPMG:s inställning har hela tiden varit att revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Den statliga Revisorsnämnden som är granskande myndighet har redan gjort en ingående och omfattande prövning av revisionen av HQ AB och HQ Bank, och funnit att så var fallet. Nu bekräftas detta även av Stockholms tingsrätt.

Brottmålsrättegången pågick i Stockholms tingsrätt mellan den 9 februari 2016 – 31 maj 2016.


För mer information kontakta gärna:
Torgny Wetterberg, juridiskt ombud för revisorn, A1 Advokater, 072-236 39 06, torgny.wetterberg@a1advokater.se

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka