Fast förbindelse Stockholm-Helsingfors på 30 minuter | KPMG | SE

Fast förbindelse mellan Stockholm-Helsingfors på 30 minuter

Fast förbindelse Stockholm-Helsingfors på 30 minuter

Kan det bli möjligt att resa mellan Stockholm och Helsingfors på 30 minuter? KPMG har på uppdrag av FS Links, tillsammans med Ramböll och Setterwalls, analyserat möjligheten att bygga en fast förbindelse mellan Stockholm och Helsingfors utifrån ett kommersiellt, tekniskt och legalt perspektiv. Detta skulle kunna skapa en superregion med ca 5 miljoner invånare. Den teknik som har utretts för denna förbindelse är Hyperloop One. Resultatet av idéstudien presenterades på Almedalsveckan i Visby under ett fullsatt seminarium i KPMG:s lokaler på Clarion hotell Wisby.

1000

Kontakt

Partner, Advisory

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

De initiala beräkningarna på en fast förbindelse mellan Stockholm och Helsingfors visar att det skulle ta ca 28 minuter att ta sig mellan de två huvudstäderna vilket skulle resultera i en ny nordisk superregion där det exempelvis skulle vara möjligt att bo i Sverige och arbeta i Finland.

Kostnaden för den 500 km långa korridoren mellan Stockholm och Helsingfors, som i idéstudien är tänkt att ha 11 stationer, uppskattas uppgå till 19 miljarder EUR (inkluderat Hyperloop One systemet). Samtidigt visar de första beräkningarna av samhällsnyttan på ett mycket positivt resultat med exempelvis 25 miljoner timmar per år i besparad tid som ett resultat av kraftigt reducerade restider.

Idéstudien visar på stora positiva effekter som den fasta förbindelsen skulle skapa, men också på en rad frågeställningar som behöver utredas mer i detalj. Detta föreslås genomföras i en förstudie som planeras att starta under hösten 2016.

Den 1 juli presenterades även ett "Letter of Intent" mellan den finska staden Salo och FS Links. Avsiktsförklaringen handlar om att undersöka möjligheten till att bygga en ”Proof of Operations Facility”, dvs en testanläggning mellan Salo och Åbo, som utgör en del av korridoren. Därutöver åtar sig Salo att upplåta mark för 10 000 bostäder.

Download a summary of the KPMG and FS Links pre-feasibility study report here (PDF 1,5 MB)

Fakta FS Links

FS Links AB är ett utvecklingsföretag etablerat för att utveckla idén om en fast förbindelse mellan Sverige och Finland (Stockholm-Helsingfors via Åland). FS Links vill nu bland annat undersöka om den så kallade Hyperloop-teknologin kan användas för att möjliggöra byggandet av en fast förbindelse mellan Sverige och Finland.

Fakta Hyperloop One

Hyperloop One grundar sig på en idé från Teslas grundare Elon Musk om ett transportmedel som går över 1000 km i timmen i ett rör med extremt lågt lufttryck. Företaget är baserat i Kalifornien och finansieras av några av världens främsta entreprenörer, däribland Shervin Pishevar (investerare i Uber och Airbnb).

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka