Harvey Nash / KPMG CIO Studie 2016 | KPMG | SE

Harvey Nash / KPMG CIO Studie 2016

Harvey Nash / KPMG CIO Studie 2016

CIO:er blir alltmer kreativa och inflytelserika enligt en av världens största studier.

1000

Relaterat innehåll

The creative CIO

För 18:e året i rad genomför Harvey Nash och KPMG en studie om Chief Information Officers (CIO). Studien har vuxit till att bli den största i världen med närmare 3 400 deltagande CIO:er, IT-chefer och Tech-ledare i 82 länder. Årets resultat visar på en tydlig ökning i inflytande och möjligheter för dem.

På randen av den fjärde industriella revolutionen ser vi framväxten av “den kreativa CIO:n” – en förändringsledare, teknisk dirigent och innovatör av affärsmodeller. Fokus har skiftat från “att hålla ljuset tänt” till att skapa affärsvärde genom att fånga och använda sociala och tekniska förändringar till nytta för verksamheten. Den kreativa CIO:n ligger i framkant av den digitala förändringen, och både driver den och svarar på den med ny teknik, leveransmodeller och processer för styrning.

Läs en kortfattad version av rapporten här (PDF 930 KB).

Rapporten visar bland annat:

Att digital utveckling numera ligger på styrelsers och företagsledningars bord

58 procent av respondenterna har en tydlig digital vision och strategi, i 36 procent av fallen äger styrelse och VD den strategin. CIO:n förväntas leda leveransen av strategin.

Att CIO:er kämpar för att få budget till att driva innovation

Endast 31 procent har en formell budgetprocess för att driva teknisk innovation i verksamheten.

Att Cloud är inte längre ett val

IT är inte längre den enda köparen av cloud-tjänster och 59 procent av större verksamheter planerar att genomföra ”betydande investeringar” i denna infrastruktur.

Att mindre än en fjärdedel av CIO:er känner sig “mycket väl positionerade” att hantera IT-säkerhet och Cyberattacker

Endast 40 procent anser däremot att ‘Insiders’ är ett bekymmer. Detta trots att andelen IT-brott som kommer inifrån verksamheten ökar.

Att CIO:er behöver bygga nya relationer inom verksamheten

Endast en tredjedel av CIO:er anger att de har “mycket starka” relationer med HR, Sälj-, Marknad-, och Kommunikationsavdelningen. Risk finns att företagets digitala strategi och investeringar i IT blir fragmenterade.

Att Big Data är en prioritet

Men kunskapsgapet är stort. 39 procent anser att de saknar kompetens på området.

Läs executive summary (PDF 930 KB)
Se infographic (PDF 268 KB)
Läs KPMG Special Report (PDF 971 KB)
Läs MIT CISR special report: CIOs – A career choice ahead? (PDF 1.04 MB)
Läs hela rapporten här (PDF 4,15 MB)

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka