Undvik överraskande kostnader efter kick-offen | KPMG | SE

Undvik överraskande kostnader efter kick-offen

Undvik överraskande kostnader efter kick-offen

Ska man planera en kick-off inför hösten gäller det att överväga vilka skatte- och avgiftsrisker som kan finnas. Vi frågade skattekonsulten Johnny Ekström på KPMG i Stockholm, en av landets mest erfarna experter på området, vad man ska tänka på.

1000

Kontakt

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Efter 30 år av heltidsarbete med frågor om anställdas beskattning har Johnny Ekström full koll på vad som gäller. Han inleder med att slå fast att den första uppgiften när man planerar en aktivitet för de anställda är att bestämma en plattform för den.

– Vad vill man åstadkomma? Handlar det bara om att skapa ett roligt tillfälle att mötas för medarbetarna så att de blir nöjda och motiverade? Eller ska det vara mer av en konferens, med en verksamhetsrelaterad agenda som bidrar till att arbetet fungerar bättre? Vägvalet mellan dessa två alternativ påverkar skatte- och avgiftsriskerna.
 

Ren uppmuntran kan kosta

Även om det mycket väl kan finnas situationer där det ”mindre seriösa” alternativet är rätt, bör man vara medveten om att det kan inskränka rätten till skatteavdrag. Där finns ett pris att betala för den som satsar på ren uppmuntran av medarbetarna.

– I praktiken är väl kick-offer ofta något slags kombination av de två delarna. Men dominerar inslagen av nöje och rekreation, inklusive måltider, så kan hela arrangemanget komma att bedömas enligt representationsreglerna. Då får man endast dra av 90 kronor per måltid och 180 kronor i kringkostnader per person. Är kostnaderna alltför vidlyftiga kan de dessutom bedömas som lyxrepresentation och då medges inga avdrag alls, säger Johnny Ekström.

Noteras bör också att en kick-off, som innehåller för stort inslag av nöje och rekreation, i undantagsfall kan leda till förmånsbeskattning av de anställda. Om deltagandet är obligatorisk riskerar man i sin tur att medarbetarna kräver lönekompensation för beskattningen, så sammantaget kan det bli väldigt dyrt för företag och organisationer.
 

Bra program krävs

Vill man kunna dra av hela kostnaden för en intern aktivitet av det här slaget och undvika förmånsbeskattning krävs ett bra program med fullständig deltagarlista. Aktiviteter som skapar nytta i verksamheten eller ökar kunskapsnivån måste ta upp den övervägande delen av tiden medan ren lek, teambuilding och nöjen, inklusive måltider, får stå tillbaka. Inte minst om kick-offen genomförs över flera dagar kan detta vara viktigt att tänka på.

– En tumregel kan vara att minst sex timmar arbetad tid per dag ska ingå för att det ska röra sig om en planeringskonferens. Samtidigt är gränsen inte alltid självklar eftersom det till exempel kan finnas restid att beakta, vilket ju blir en resa i tjänsten, förklarar Johnny Ekström.

Bjuds kunder och återförsäljare in till en kick-off blir det viktigare med etiska frågor kring vad som är måttfullt enligt god sed. Här finns många dimensioner.

– Vi på KPMG hjälper gärna till med råd för att skapa bra och konkreta interna regler eller policies för denna typ av verksamhet. Det ger både en kvalitetskontroll och en ökad säkerhet att det går att dra av kostnader och undvika förmånsbeskattning. Vi kan också ordna företagsanpassade utbildningar hos våra kunder i dessa frågor, avslutar Johnny Ekström.
 

Mer information

Kontakta gärna Johnny eller ditt närmaste KPMG-kontor för mer information.

Johnny Ekström

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka