Tillämpar ditt företag K3 idag? | KPMG | SE

Tillämpar ditt företag K3 idag? Här kan du läsa om de största förändringarna

Tillämpar ditt företag K3 idag?

Bokföringsnämnden har anpassat K3 till ändringarna i Årsredovisningslagen och skickat ut dessa på remiss. De nyheter som vi beskriver nedan är därför än så länge endast förslag. Vilka är då de största förändringarna?

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Färre notupplysningar för mindre företag

Är ditt företag ett mindre företag och har valt att frivilligt tillämpa K3? Då kommer du märka att du i årsredovisningen för 2016 kommer att behöva lämna betydligt färre notupplysningar.
 

Utvecklingsfond

I K3 kan ett företag välja mellan att kostnadsföra och att aktivera sina internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Om företaget valt aktiveringsmodellen ska motsvarande belopp som aktiverats under året föras över från fritt eget kapital till en bunden fond, Utvecklingsfond. Detta gäller dock enbart aktiebolag och ekonomiska föreningar. Överföringen ska även göras om aktiebolaget eller den ekonomiska föreningen har en ansamlad förlust.
 

Stöd från KPMG

Kontakta gärna din kontaktperson på KPMG om du har frågor.


Vill du veta mer? I höst håller KPMG kurser om nyheterna i årsredovisningslagen och uppdateringarna i K2 och K3. Självklart kommer vi också att erbjuda nya uppdaterade årsredovisningsmallar. Vill du få information om detta maila oss på mallar@kpmg.se
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka