Sommarpresenter eller gåvor till kunder och anställda | KPMG | SE

Sommarpresenter eller gåvor till kunder och anställda

Sommarpresenter eller gåvor till kunder och anställda

Inför sommar och semester är det vanligt att genom en gåva visa anställda extra uppskattning i form av en liten sommarpresent. Kring gåvor finns ett antal regler och gränsvärden som är bra att ha koll på, så hur skall man som företag tänka och vad kan man lämna?

1000

Kontakt

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

dekorbild

Funderar du på att ge en sommarpresent eller en gåva till en kund? En gåva är en fin gest och visar på uppskattning, men kan vara skattepliktig för mottagaren om man inte har koll på vilka regler som gäller.

Gåvor till anställda

En arbetsgivare kan exempelvis utan skattekonsekvenser till de anställda lämna kläder (motion/friskvård) av mindre värde och enklare slag som är försedda med arbetsgivarens logotyp eller motsvarande om dessa gåvor uppfyller kraven enligt reglerna för personalvårdsförmåner. Övriga gåvor är skattepliktiga för mottagaren. Arbetsgivaren skall göra skatteavdrag, erlägga arbetsgivaravgifter samt lämna kontrolluppgift. Kostnaden för gåvan är avdragsgill för arbetsgivaren.
 

Gåvor till kund

Gåvor gentemot kund är i praktiken enbart avdragsgilla om fråga är om representationsgåvor eller reklamgåvor.

Representationsgåvan är personlig och lämnas i omedelbar anslutning till ett representationstillfälle och kan bestå av exempelvis en bok, chokladkartong eller en blomma. Avdrag medges med 180 kr plus mervärdesskatt för en representationsgåva. Överskjutande belopp är ej avdragsgillt.

Reklamgåvan är en massgåva av enklare slag och mindre värde avsedd att användas i många olika sammanhang och oftast en presentartikel märkt med givarens logotyp. Avdrag medges för reklamvärdet av gåvan vilket kan var svårt att beräkna. I praxis har avdrag exempelvis medgivits för reklamgåvor av enklare slag och mindre värde. I ett rättsfall avseende inkomstår 1993 har avdrag medgivits med ett belopp om 350 kr inklusive moms per gåva.

Övriga gåvor till andra än anställda är ej avdragsgilla.

 

Etiska frågor

Tänk även på de etiska frågorna som kan uppstå. Frågor att bl.a. besvara är;

• Till vem lämnas gåvan?
• Vilken affärsmässig relation har givaren med mottagaren?
• Vad består gåvan av och vad är dess värde?
• Hur överlämnas den?

Svaren på frågorna kan medföra att gåvan inte bör lämnas av etiska skäl.
 

Mer information

På KPMG hjälper vi dig gärna att göra rätt. Kontakta ditt närmaste KPMG-kontor för mer information.
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka