Ska du anställa personal från andra länder? | KPMG | SE

Ska du anställa personal från andra länder?

Ska du anställa personal från andra länder?

Om du ska anställa personal från länder utanför EU/EES behövs oftast ett arbets- och uppehållstillstånd för att arbeta och vistas i Sverige. Med rätt hjälp kan handläggningstiden hos Migrationsverket kortas och du har därmed större möjlighet att få utländsk personal på plats i Sverige med kort varsel.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

dekorbild

Det kan ibland vara svårt för ett företag att hitta rätt expertis eller medarbetare i Sverige, och man kan då behöva anställa personal från andra länder.
Anställer du personal från ett annat EU/EES land finns inga krav på tillstånd eller registreringar för att personen ska få arbeta i Sverige.
Däremot, när du anställer en person som är medborgare i ett land utanför EU/EES behövs oftast ett arbets- och uppehållstillstånd för att arbeta och vistas i Sverige.
 

Snabbare process med rätt hjälp

Det ställs en hel del krav i tillståndsprocessen för att ansökan ska anses vara komplett. Med ökat tryck på Migrationsverket kan detta bli en långdragen process, men KPMG kan vägleda dig genom kraven på bl.a. annonsering, dokumentation, försäkringar samt i kontakt med fackförbund.


KPMG har mångårig erfarenhet av att hantera arbetstillstånd och kan hjälpa ditt företag så att kraven blir uppfyllda för att ansökan ska kunna behandlas och godkännas av Migrationsverket så snabbt som möjligt. Genom att ansökan är komplett förkortas handläggningstiden avsevärt hos Migrationsverket. Dessutom är KPMG certifierade av Migrationsverket vilket innebär att ansökningar som skickas in via oss hanteras via ett fast-track system.
 

Vi kan hjälpa ditt företag med migrationstjänster såsom:

• Arbetstillstånd – ansökan och rådgivning
• Uppehållstillstånd för familjemedlemmar
• Registrering hos Skatteverket för migrationsändamål

Kontakta gärna ditt närmaste KPMG kontor och läs mer under Migration & arbetstillstånd
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka