Se upp för bluffakturor och bedrägerier i sommar | KPMG | SE

Se upp för bluffakturor och bedrägerier i sommar

Se upp för bluffakturor och bedrägerier i sommar

Inför sommaren kan det vara extra viktigt att se över rutiner och interna kontroller för att undvika att bli drabbad av bluffakturor och andra bedrägerier. Bedrägerier kan förekomma i alla typer av företag, men genom att ta ett helhetsgrepp kan detta ofta förhindras innan det inträffar.

1000

Relaterat innehåll

dekorbild

Att arbeta förebyggande är ofta både billigare och enklare för dig som företagare, men det kräver väl fungerande rutiner och kunskap hos de anställda. Därför kan det inför sommaren, då ordinarie personal kanske inte alltid är på plats, vara extra viktigt att gå igenom rutiner och kontroller och se till att ha en färdig plan på hur man agerar vid bedrägliga situationer om olyckan ändå skulle vara framme. Undersökningar visar att företag som är beredda och har diskuterat igenom en handlingsplan vid bedrägerier drabbas mildare, både ekonomiskt och administrativt, av det inträffade.

Kontroller och rutiner

Det finns många olika kontroller och rutiner du kan införliva som tillsammans bildar ett bra skydd. Några exempel är:

  • Ha uppdaterade och detaljerade uppgifter kring dina leverantörer och kunder. Denna information skall användas för att ställa kontrollfrågor till den som kontaktar er och för att jämföra de uppgifter beställaren ger dig.
  • Kontrollera nya uppgifter. Gör kontroller på internet, tex vid beställningar så att kunden har en anläggning eller liknande dit leveransen skall gå eller ännu bättre, ring kunden och bekräfta alla uppgifter
  • Skicka orderbekräftelse till kunden.
  • Utbilda din personal kring vilka bedrägerier ni kan råka ut för, skapa en miljö där man kontrollerar och ifrågasätter. Ta inte för givet att din personal säger ifrån om du inte visar att det är ok att göra det.
  • Var minst två personer som attesterar kostnader och gör inga utbetalningar under tidspress, detta minskar risken att fel begås.
     

Var uppmärksam

Vi skulle också vilja höja ett varningens finger för ett bedrägeriförsök som fått snabb spridning under våren. Genom en kapad e-postadress från ditt eget företag ber bedragaren din ekonomiavdelning att göra utbetalningar. Ofta är det ekonomichefens e-post som blir kapad och utbetalningen måste göras i stor hast. Var uppmärksam på detaljer som inte stämmer i meddelandet och betala inte ut pengar utan att ha stämt av utbetalningen verbalt.

Mer information

KPMG kan hjälpa er att identifiera risker och skapa lämpliga rutiner för att minimera dessa risker. Vi kan också utbilda din personal och hjälpa dig som företagare att skapa en kultur som förhindrar oegentligheter. Kontakta ditt närmaste KPMG-kontor så berättar vi mer.

Kontakt

Richard Elmersson

KPMG

031-61 48 28

 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka