Global KPMG-rapport varningsklocka för svensk industri | KPMG | SE

Global KPMG-rapport varningsklocka för svensk industri

Global KPMG-rapport varningsklocka för svensk industri

En ny rapport från KPMG visar att allt fler bolag inom tillverkningsindustrin investerar aggressivt i ny teknik som 3D-printers och artificiell intelligens för att klara höga tillväxtmål. Samtidigt ökar den globala konkurrensen om marknadsandelar när en allt högre andel indiska och kinesiska bolag ger sig ut på nya marknader.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

KPMG:s rapport Global Manufacturing Outlook visar att tillverkningsbolag runt om i världen har mycket ambitiösa expansionsplaner. Tre fjärdedelar av bolagens vd:ar meddelar att tillväxt har hög prioritet de närmsta åren. En hög andel, 87 procent, av tillverkarna säger sig ha tagit steg mot att gå in på nya marknader. Det är framför allt indiska och kinesiska bolag som säger sig ha geografiska expansionsplaner.

– Att bolag vill expandera internationellt är en naturlig följd av globaliseringen men aldrig tidigare har vi sett ett så tydligt fokus på tillväxt hos tillverkningsbolagen. Nästan samtliga bolag i undersökningen har aggressiva expansionsplaner. Tillväxttakten på marknaden som helhet är dock inte tillräckligt stor för att alla ska kunna expandera i önskad takt. Det innebär att konkurrensen hårdnar och vi kommer att få se klara vinnare och förlorare, säger Björn Hallin branschansvarig för fordons- och tillverkningsindustrin på KPMG.

Rapporten visar även att bolagen investerar allt större andelar av sin vinst i forskning. Ungefär en fjärdedel av bolagen rapporterar att stora satsningar görs på artificiell intelligens, 3D-printers och andra innovativa tillverkningstekniker. Eftersom svenska bolag tidigare har legat i framkant vad gäller FoU-intensitet och effektivisering av produktion är utvecklingen en varningsklocka – nu kommer det krävas extraordinära ansträngningar för att ligga kvar i toppen.

– Oavsett om tillverkare investerar i förbättringar av existerande produkter eller forskning som renderar i helt nya varor är det tydligt att företagen identifierat ett behov av att öka sina anslag till forskning, utveckling och innovation, säger Björn Hallin.

Ungefär hälften (47 procent) av bolagen säger att de planerar en förändring av sin produktlinje, mer än hälften (56 procent) säger att de genomför stora investeringar för att kunna lansera en eller flera nya produkter. Knappt 40 procent säger att de planerar en lansering av en eller flera nya tjänster. För att bolag ska lyckas med strategin måste de säkerställa att de har rätt kombination av produkter och tjänster, samtidigt som de ser till att kapitalisera på tillväxten. Allt detta samtidigt som de utvecklas tillsammans med kunden för att säkerställa efterfrågan.

– Producenterna utvecklar industrin till att bli mer digital. Investeringar i nya tillverkningsteknologier är en väg framåt för att bli mer flexibla och för att snabbare nå ut med sina produkter på marknaden. Varav samtliga är kritiska moment för att en aktör ska kunna ta marknadsandelar, avslutar Björn Hallin.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka