Trendrapport-Vilken teknik kommer förändra marknaden? | KPMG | SE

Ny trendrapport-Vilken teknik kommer att förändra marknaden härnäst?

Trendrapport-Vilken teknik kommer förändra marknaden?

Nu finns de två första delarna av KPMG:s årliga trendrapport inom teknologi, ”The changing landscape of disruptive technologies”, tillgänglig. Vi har tagit hjälp av närmare tusen företagsledare världen över för att förutspå framtidens omdanande tekniker inom både B2C och B2B-marknaden.

1000

Branschansvarig Media, Telekom och Teknologi

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

På frågan om vilken teknik som har rätt förutsättning att förändra konsumenthandeln under de kommande tre åren rankade företagsledare i Kina (15 %) Artificiell Intelligens/cognitive computing i samverkan med Cloud-tjänster på första plats. Tillfrågade i undersökningen på den amerikanska marknaden (15 %) valde bioteknik och digital sjukvård som första val. Deltagare från EMEA regionen (12 %) anser att 3D-printing kommer att omdana B2C-marknaden.

Inom B2B-marknaden valde företagsledare i Kina Internet of Things (IoT) (14 %) som primär förändringsfaktor under de kommande tre åren. Resultaten från EMEA visar att även här är förstahandsvalet IoT (10 %) tillsammans med Cloud och mobila tjänster. I USA rankas (13 %) Big Data och Cloud som de främsta tekniska förändringsfaktorerna framöver.

Kärnan för tekniska innovationer är på fortsatt stark frammarsch. I USA, Kina, Israel, Japan, Indien samt andra länder är konkurrensen hård om att kunna utveckla och kommersialisera nya tekniska lösningar. Målet för många länder är att kunna etablera sig globalt som tekniknav.

Viktiga trendspaningar:

• Dagens stora vinstkällor med konkurrensfördelar kommer att blir kortlivade om inte ledande befattningshavare snabbt adresserar nya tekniktrender.

• Utveckling av robotar och artificiell teknik ökar i rask takt, något som spås omforma B2B-marknaden stort.

• Med IoT och Big Data föds nu stora möjligheter att få en bättre bild av köpbeteenden och att i realtid kunna bemöta konsumenter blir nästa stora service transformation.

Om rapporten:

KPMG:s årliga trendrapport inom teknologi, ”The changing landscape of disruptive technologies”, bygger på närmare tusen intervjuer med ledande visionärer från olika tekniska affärsområden med varierande bakgrund, från ”start up” bolag till väletablerade bolag och riskkapitalister.

Rapporten, ”The changing landscape of disruptive technologies”, ges ut i fyra delar och berör följande områden;
1. Global technology innovation hubs
2. Innovation convergence unlocks new paradigms
3. Barriers to commercializing emerging technologies
4. Tech innovation management and startup perspectives

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka