KPMG - en av de drivande bakom Arena för Infrastruktur | KPMG | SE

KPMG - en av initiativtagarna till Arena för Infrastruktur

KPMG - en av de drivande bakom Arena för Infrastruktur

Den svenska transportinfrastrukturen behöver rustas upp, moderniseras och byggas ut. För att bidra till ökad kunskap och konkretion i diskussionen om hur infrastrukturprojekt kan finansieras och organiseras har EQT, KPMG, MTR, Ramböll och Setterwalls Advokatbyrå gått samman i projektet ”Arena för infrastruktur”.

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

dekorbild

Inom ramen för arenan kommer initiativtagarna visa hur, och med vilka förutsättningar, näringslivet kan möjliggöra att fler och bättre projekt kan genomföras snabbare, samtidigt som offentliga budgetar kan avlastas. Det handlar både om finansiering av nybyggnation och en övergång till ökat privat ägande och driftansvar i det befintliga transportsystemet.

De fem initiativtagarna har tillsammans kompetens inom olika delar i ett infrastrukturprojekt. EQT har varit med och investerat cirka 30 miljarder kronor i infrastrukturprojekt runt om i världen och MTR är en ledande spåroperatör med verksamhet i Hong Kong, Australien, Sverige, Storbritannien och Kina. KPMG, Ramböll och Setterwalls har bidragit med sin teknologiska, finansiella och juridiska kompetens i en mängd olika infrastrukturprojekt.

Åsa Hansson är ansvarig för infrastrukturfrågor på KPMG:


Varför har KPMG engagerat sig i Arena för Infrastruktur?

– Infrastrukturfrågorna är viktiga för samhällsutvecklingen. Det är ett naturligt steg för oss på KPMG att engagera oss i den här frågan och vi har mycket kunskap att bidra med. Vi var också en av initiativtagarna till Infrastrukturkommissionen som presenterade sin rapport i slutet av oktober förra året. Med Arena för Infrastruktur får vi nu möjlighet att fortsätta diskussionen om alternativ finansiering i traditionellt sett statliga infrastrukturinvesteringar men i en ny konstellation.
 

Vad kan KPMG bidra med?

– Vi kommer att bidra med vår samlade erfarenhet från stora infrastrukturprojekt och även affärsutvecklingsfrågor inom transportsektorn. Genom vårt internationella infrastrukturnätverk kan vi bidra med benchmarking av olika strukturer och förutsättningar för att sätta upp och driva framtidens infrastrukturprojekt.
 

Vad hoppas du att Arena för Infrastruktur kan åstadkomma?

– Konstellationen i Arena för Infrastruktur är mycket spännande där vi som är initiativtagare kompletterar varandras kompetenser på ett bra sätt. Vi kommer att genomföra en serie om tre seminarier där vi i det sista seminariet den 18 augusti presenterar ett antal förslag på projekt som kan bli verklighet med nya lösningar och privat finansiering. Vårt mål är att ge inspiration och förhoppningsvis influera den infrastruktur proposition som kommer senare under hösten.

”Arena för infrastruktur” kommer att arrangera tre seminarier kring finansiering och organisering av infrastrukturprojekt:

  • Den 31 maj presenteras en modell för nybyggnationsprojekt som använts för tunnelbaneutbyggnaden i Sydney. Är det en modell som lämpar sig för svenska projekt?  

  • Den 5 juli, i Almedalen, står alternativa lösningar för det befintliga transportsystemet i fokus. Ofta begränsas diskussionen om finansiering och organisering till nyinvesteringar men möjligheterna är också stora att med nya lösningar höja standarden och minska underhållskostnaderna för redan befintliga vägar, järnvägar och andra delar av transportinfrastrukturen. Med ett ökat privat ägande och driftansvar kan även de offentliga budgetarna avlastas och mer resurser frigöras till fler projekt.

  • Avslutningsvis presenterar initiativtagarna den 18 augusti en gemensam lista över projekt som kan bli verklighet med nya lösningar och privat finansiering.

Läs mer om projektet eller anmäl dig till något av våra seminarier

Du kanske även är intresserad av:

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka