Är du ny CFO? Här är en guide för de 100 första dagarna | KPMG | SE

Är du ny CFO? Här är KPMG:s guide för de 100 första dagarna

Är du ny CFO? Här är en guide för de 100 första dagarna

Som ny CFO är det viktigt att sätta agendan från början. KPMG:s erfarenheter visar att de första 100 dagarna är kritiska för att få förtroende i organisationen.

1000

Partner, Head of Financial Services inom Consulting

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

Förväntningarna på dagens CFO:er är höga. Med KPMG:s 100-dagarsplan kan du få stöd i din första tid som CFO i ett nytt bolag. Avgörande är att förstå din nya miljö och se till att du har utrymme att sätta fokus på strategi och tillväxt. När du tillträder som ny CFO är det många som kommer vilja ha din uppmärksamhet, samtidigt som du har fullt upp med att förstå företagskulturen och lära känna dina medarbetare. Då kan det vara bra att ha en strukturerad plan att förhålla sig till.

– Starten är viktig för att bygga en så bra plattform som möjligt för ditt framtida arbete. Vi har valt att fokusera på de första 100 dagarna som ett sätt att ta sig an utmaningarna. Det handlar om att snabbt skapa sig en bild av ekonomifunktionens styrkor och utmaningar, att analysera risker samt få grepp om de interna processerna. Samtidigt som man ganska snart bör börja titta på hur strategi och affärsutveckling ser ut, säger Christina Kristensson, ansvarig för Finance inom Management Consulting på KPMG.

Med rätt handlingsplan kommer du kunna ta en tydlig strategisk roll i företaget på kort tid, menar Christina.

– Det handlar i grund och botten om att bygga tillit och förtjäna ett förtroende för ekonomifunktionen och visa vilken roll den kan spela. Du skapar det genom att bygga en plattform med rätt systemstöd där gemensamma definitioner samt tydliga riktlinjer stöttar och möter både ekonomis egna och verksamhetens behov, säger Christina.

Vidare tror hon att det är viktigt att vara snabb med att få effektiva finansiella processer på plats som ger rätt rapportering med kvalitet i rätt tid. Samtidigt är det bra att snabbt skaffa sig en överblick av hur budget- och prognosprocessen fungerar och fundera över hur den bäst kan skapa värde.

– Målet är att skapa ett förtroende och förväntningar på att du kommer vara en viktig rådgivare som utmanar verksamheten och därigenom identifierar risker och möjligheter, säger Christina.

Vi har identifierat fem områden som är särskilt viktiga för en ny CFO att hantera. Är du redo för utmaningen?

1. Se till att lära känna dina intressenter, förstå deras behov och agenda

2. Skapa förståelse för hur ekonomifunktionen kan stötta de strategiska tillväxtområdena i din organisation, inklusive M&A

3. Försäkra dig om att ekonomifunktionen har metodiken och verktyg som krävs för att leverera högkvalitativa strategiska beslut för affärsverksamheten

4. Ta reda på hur efterlevnaden av policyer och regelverk påverkar organisationen och hur du förebygger risker

5. Undersök hur du kan optimera personalstyrkan, processer och systemstöd för att öka effektiviteten och minska kostnaderna

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka