Intäkter- Förtydliganden i IFRS 15 | KPMG | SE

Intäkter- Förtydliganden i IFRS 15

Intäkter- Förtydliganden i IFRS 15

Det är dags för de företag som ännu inte har tagit sig an IFRS 15 att göra en bedömning av effekternas omfattning så att de kan ta itu med de större affärsmässiga konsekvenserna och leva upp till intressenters och tillsynsmyndigheters förväntningar.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Dekorbild

Nu när IASB har publicerat sina förtydliganden i IFRS 15 har vi förhoppningsvis den slutliga versionen av standarden på plats. Alla företag som redovisar enligt IFRS ska tillämpa standarden senast 2018.

Förtydligandena gäller fyra områden:

– identifiering av prestationsåtaganden (performance obligation)
– överväganden avseende huvudman/agent
– licenser för immateriella rättigheter
– övergången.

För närvarande förväntas inga ytterligare förändringar i IFRS 15 innan ikraftträdandet.

För de företag som ännu inte påbörjat arbetet med att identifiera effekterna av IFRS 15 är det nu hög tid att göra det och då samtidigt beakta de förändringar som nu antagits.

webbartikeln ges en kortfattad sammanfattning av vad som har reviderats och uppdaterats för att ge en lättförståelig introduktion till den förtydligade versionen av IFRS 15, med betoning på viktiga effekter och möjliga nästa steg.

Vi hjälper dig gärna med alla dina frågor som rör IFRS 15. Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka