Böcker | KPMG | SE
close
Share with your friends

Böcker

Böcker

KPMG ger ut branschledande publikationer inom skatt, redovisning, finansiering och företagstransaktioner. Författarna är verksamma inom KPMG.

1000

Relaterat innehåll

dekorbild

Koncernredovisning enligt IFRS

Denna bok behandlar reglerna för koncernredovisning när IFRS tillämpas. Innehållet bygger i huvudsak på standarderna IFRS 3 Rörelseförvärv och IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter.

Du beställer boken genom att skicka ett mail till bokbestallningar@kpmg.se, ange titel, antal, leverans- och faktureringsadress.

Insight into IFRS

Insights into IFRS summerar de krav som finns i IFRS.

Du beställer boken genom att skicka ett mail till bokbestallningar@kpmg.se, ange titel, antal, leverans- och faktureringsadress.

Fusioner - Redovisning, beskattning och civilrätt

Fusioner är ett komplext område och KPMG har som hjälp tagit fram en bok som innefattar både vägledning och praktiska exempel.

Du beställer boken genom att skicka ett mail till bokbestallningar@kpmg.se, ange titel, antal, leverans- och faktureringsadress.

Finansiell rapportering - enligt K3 och K2. Andra upplagan.

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom ekonomi, bank, revision och redovisning samt studenter som läser redovisning på fördjupningsnivå.

Beställ boken här.

Beställ boken Koncernredovisning enligt K3

Boken vänder sig till såväl den som aldrig tidigare kommit i kontakt med koncernredovisning som till den som har viss erfarenhet.

Beställ boken här.

IFRS - Dilemman

I Sverige har införandet av obligatorisk IFRS för noterade företag varit omdiskuterat. I boken IFRS – Dilemman och utmaningar diskuteras skälen till detta, med användning av såväl författarnas egen som andras forskning.

Beställ boken här.

Finansiell rapportering enligt K3

Nu kan du förhandsbeställa boken Finansiell rapportering enligt K3, uppdaterad med samtliga ändringar i årsredovisningslagen och K3.

En av författarna är Caisa Drefeldt som är Redovisningsspecialist på KPMG.

Beställ boken här.

Redovisa rätt 2018

Redovisa Rätt 2018 innehåller anvisningar för samtliga fyra K-regelverk, men med tyngdpunkt på K3 och K2. Dessutom har boken kompletterats med en stor mängd sökord om kassaregister, stiftelser, bostadsrättsföreningar och handelsbolag. Författarna har också kompletterat med sökord kring olika företeelser i en årsredovisning samt vissa tillägg om fusioner. 

En av författarna är Caisa Drefeldt som är Redovisningsspecialist på KPMG.

Beställ boken här.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka