Grow or Go - vägen till tillväxt för försäkringsbolag | KPMG | SE

Grow or Go - vägen till tillväxt för försäkringsbolag

Grow or Go - vägen till tillväxt för försäkringsbolag

De flesta känner igen sig i frågeställningen om man ska satsa eller lägga ner en verksamhet som inte går som det är tänkt. Här följer fyra steg för försäkringsbolag som behöver ta det viktiga beslutet – to grow or go.

1000

Kontakt

Konsult, Corporate Finance

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

garden

Det finns stora möjligheter för försäkringsbolag att öka sitt aktieägarvärde genom att se på sin verksamhet som en portfölj av tillgångar. Genom detta kan försäkringsbolag: 

  • Korrekt bedöma varje verksamhetsområdes strategiska passform till övrig verksamhet, dess prestanda och synergieffekter.
  • Identifiera möjligheter att förbättra verksamheten genom omläggning i portföljen
  • Få nödvändig insikt för att kunna förbereda en fixa-, stänga-, eller sälja-strategi som tydligt visar hur icke-kärnverksamheter bör hanteras
  • Följa en tydlig plan för utförande med god styrning

© 2017 KPMG AB, a Sweden corporation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka