HQ - vår syn | KPMG | SE

HQ - vår syn

HQ - vår syn

Vi sammanfattar här vår syn på de civilmål som har sin grund i HQ Banks indragna tillstånd.

Vi sammanfattar här vår syn på de civilmål som har sin grund i HQ Banks indragna tillstånd

I november 2016 inleds förhandlingarna i Stockholms tingsrätt. Nuvarande HQ kräver tidigare HQ AB:s styrelseledamöter och KPMG på skadestånd. Vår ståndpunkt är att HQ:s krav saknar all grund.

Vår inställning är att revisionen av HQ AB och HQ Bank har utförts i enlighet med god revisionssed. Den bilden bekräftas av den statliga tillsynsmyndigheten som mycket ingående har granskat KPMG:s revision av HQ AB och HQ Bank för räkenskapsåren 2007-2009. Revisionsnämndens slutsats är att revisionerna har utförts enligt god revisionssed.

I det avslutade brottmålet har Stockholms tingsrätt i sin dom i juni 2016 friat de av EBM åtalade personerna, inklusive den huvudansvarige revisorn. I tingsrättens dom bekräftades att HQs redovisning var i enlighet med IFRS.

Kontakta oss

HQ - vår inställning till civilmålet

I november 2016 inleds civilmålet i Stockholms tingsrätt.

 
Läs mer

Om revision

Revisorn bedömer om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets verksamhet.

 
Läs mer

Vad gör en revisor?

Låt oss ge en översikt över hur revisioner av större företag går till.

 
Läs mer

Vad är IFRS?

IFRS är ett principbaserat regelverk.

 
Läs mer

Kontakt

Björn Bergman - Kommunikationsdirektör

 
Läs mer