HQ - vår syn | KPMG | SE

HQ - vår syn

HQ - vår syn

Vi sammanfattar här vår syn på de civilmål som har sin grund i HQ Banks indragna tillstånd.

Vi sammanfattar här vår syn på de civilmål som har sin grund i HQ Banks indragna tillstånd

I november 2016 inleds förhandlingarna i Stockholms tingsrätt. Nuvarande HQ kräver tidigare HQ AB:s styrelseledamöter och KPMG på skadestånd. Vår ståndpunkt är att HQ:s krav saknar all grund.

Vår inställning är att revisionen av HQ AB och HQ Bank har utförts i enlighet med god revisionssed. Den bilden bekräftas av den statliga tillsynsmyndigheten som mycket ingående har granskat KPMG:s revision av HQ AB och HQ Bank för räkenskapsåren 2007-2009. Revisionsnämndens slutsats är att revisionerna har utförts enligt god revisionssed.

I det avslutade brottmålet har Stockholms tingsrätt i sin dom i juni 2016 friat de av EBM åtalade personerna, inklusive den huvudansvarige revisorn. I tingsrättens dom bekräftades att HQs redovisning var i enlighet med IFRS.

Kontakta oss