HQ - vår syn

HQ - vår syn

Vi sammanfattar vår syn på de mål som följer på HQ Banks indragna tillstånd.

Vi sammanfattar vår syn på de mål som följer på HQ Banks indragna tillstånd.

Vår inställning är att revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Den bilden bekräftas av Revisorsnämnden som mycket ingående har granskat KPMG:s revision av HQ AB och HQ Bank för räkenskapsåren 2007-2009. Slutsatsen är att revisionerna har utförts enligt god revisionssed.

Vad handlar brottmålet om?
Åtalet är en konsekvens av de omfattande förluster som uppkom vid HQ Banks forcerade avveckling av optioner i bankens tradinglager i maj-juni 2010. Åklagaren påstår att den finansiella rapporteringen för 2009 har varit vilseledande.

Åklagaren har med utgångspunkt från de uppkomna förlusterna valt att åtala HQ Banks VD, styrelseordförande och ordförande i revisionsutskottet samt styrelseordförande i moderbolaget HQ AB för bl a grovt svindleri. Den huvudansvarige revisorn på KPMG har åtalats för medhjälp till brottet genom att ha avgivit en s k ren revisionsberättelse. Brottmålsrättegången börjar i Stockholms tingsrätt den 9 februari 2016.

Vad handlar civilmålen om?
Utöver det inleds ett civilmål i november 2016. Nuvarande HQ kräver KPMG och HQ AB:s styrelseledamöter på skadestånd. Vår ståndpunkt är att HQ:s krav saknar all grund.

Kontakta oss

KPMG: s nya digitala plattform

KPMG: s nya digitala plattform

Allmänt om processen i brottmålet

Åtalet är en konsekvens av de omfattande förluster som uppkom vid HQ Banks...

 
Läs mer

Om revision

Revisorn bedömer om årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets verksamhet.

 
Läs mer

Vad gör en revisor?

Låt oss ge en översikt över hur revisioner av större företag går till.

 
Läs mer

IFRS - en översiktlig information

IFRS är ett principbaserat regelverk.

 
Läs mer

Kontakt

Björn Bergman - Kommunikationsdirektör

 
Läs mer

Kontakt

Maria Bucher - Pressansvarig

 
Läs mer