Anslutningsbara och digitaliserade bilar stark trend | KPMG | SE

Anslutningsbara och digitaliserade bilar starkaste trenden

Anslutningsbara och digitaliserade bilar stark trend

Digitalisering och anslutningsbarhet är allt viktigare faktorer i fordonsindustrin enligt KPMG:s sjuttonde Global Automotive Executive Survey (GAES) och tar ett stort kliv från att tidigare rankats som nummer tio.

1000

Kontakt

Branschansvarig tillverkning och fordonsindustri

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

dekorbild

Tidigare topprioriteringar så som expansion på tillväxtmarknader och att minska och effektivisera förbränningsmotorn backar. En viktig del i digitaliseringen är hur branschen ska erbjuda extra värde och kundanpassade upplevelser utifrån den stora mängd data som både bilen och dess förare producerar.
I år har 800 ledare från fordonsindustrin i 38 länder deltagit i studien. För att få ytterligare insikter har KPMG även ställt frågor till över 2 100 kunder i hela världen.

Viktigaste slutsatserna av studien:

  • Årets respondenter är betydligt mindre säkra på att det är de traditionella bilföretagen som kommer dominera kundrelationerna i den uppkopplade bilen. Detta kan jämföras med förra året då två tredjedelar trodde att de stora aktörerna skulle stå emot konkurrensen mot teknikbolagen.
  • Omkring 70 procent av företagsledarna anger att dataanvändningen är i en tidig fas, och vissa hävdar till och med att den är obefintlig.
  • En del av företagsledarna tror fortfarande att all data som genereras av bilen eller föraren tillhör företaget fritt att använda som de vill. Kunderna tänker dock annorlunda. De kommer välja det företag de litar på mest och som ger bäst förmåner i utbyte mot data.
  • Eran då utvecklingscykeln hanterade en produkt åt gången är över. För att försvara sin position mot tredjepartsleverantörer och svara mot kundbehov i realtid, måste bilföretag driva innovation på flera fronter samtidigt. Dessutom behöver utvecklingsprocesser och företagskultur hänga med i utvecklingen.
  • Mer än en tredjedel (35 procent) av alla respondenter väntar sig ändå att traditionella bilföretag blir banbrytande innovatörer inom branschen. De följs direkt av tech-företag på andra plats med 30 procent av respondenterna, vilka i hög grad nämner Google och Apple i den här kontexten.

Läs rapporten i korthet
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka